جدیدترین مطالب

فلج سیاسی آمریکا!!!

اخبار را ورق می زدم به مطلبی که نشریه واشنگتن پست در باره امضای لایحه کمک های آمریکا به کی یف اشاره می کند رسیدم.

Loading

چتم هاوس

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: محاصره نظامی بنادر اوکراین، صادرات محصولات زراعی حیاتی برای جهان را متوقف کرده و جمعیت آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه را در معرض قحطی قرار داده است. تا پیش از آغاز جنگ، اوکراین و روسیه 100 درصد گندم وارداتی سومالی، 80 درصد واردات مصر و 75 درصد گندم مورد نیاز سودان را تامین می کردند.

پشت پرده اعتراضات شیلی

پشت پرده اعتراضات شیلی

حقیقت این است که شیلی کشوری نابرابر است؛ حتی با وجودی که از سال 1989 تاکنون نرخ فقر را از 40 درصد به 16 درصد کاهش داده است.

داعش همچنان فعال است

داعش همچنان فعال است

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: علیرغم شکست داعش در میدان نبرد، این گروه همچنان از بازار سیاه عراق برای ذخیره‌سازی میلیون‌ها دلار جهت پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شورشی خود در آینده استفاده می‌کند.

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

شورای راهبردی آنلاین- اندیشکده ها: موسسه امور بین الملل استرالیا با نام اختصاری(AIIA) یک اتاق فکر غیرانتفاعی در استرالیا است. این موسسه در سال 1924 تاسیس شده و هدف آن تلاش برای ترویج روابط بین الملل و درک امور بین الملل است.

أحدث الوظائف

فلج سیاسی آمریکا!!!

اخبار را ورق می زدم به مطلبی که نشریه واشنگتن پست در باره امضای لایحه کمک های آمریکا به کی یف اشاره می کند رسیدم.

Loading

چتم هاوس

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: محاصره نظامی بنادر اوکراین، صادرات محصولات زراعی حیاتی برای جهان را متوقف کرده و جمعیت آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه را در معرض قحطی قرار داده است. تا پیش از آغاز جنگ، اوکراین و روسیه 100 درصد گندم وارداتی سومالی، 80 درصد واردات مصر و 75 درصد گندم مورد نیاز سودان را تامین می کردند.

پشت پرده اعتراضات شیلی

پشت پرده اعتراضات شیلی

حقیقت این است که شیلی کشوری نابرابر است؛ حتی با وجودی که از سال 1989 تاکنون نرخ فقر را از 40 درصد به 16 درصد کاهش داده است.

داعش همچنان فعال است

داعش همچنان فعال است

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: علیرغم شکست داعش در میدان نبرد، این گروه همچنان از بازار سیاه عراق برای ذخیره‌سازی میلیون‌ها دلار جهت پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شورشی خود در آینده استفاده می‌کند.

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

شورای راهبردی آنلاین- اندیشکده ها: موسسه امور بین الملل استرالیا با نام اختصاری(AIIA) یک اتاق فکر غیرانتفاعی در استرالیا است. این موسسه در سال 1924 تاسیس شده و هدف آن تلاش برای ترویج روابط بین الملل و درک امور بین الملل است.

چتم هاوس

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: محاصره نظامی بنادر اوکراین، صادرات محصولات زراعی حیاتی برای جهان را متوقف کرده و جمعیت آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه را در معرض قحطی قرار داده است. تا پیش از آغاز جنگ، اوکراین و روسیه 100 درصد گندم وارداتی سومالی، 80 درصد واردات مصر و 75 درصد گندم مورد نیاز سودان را تامین می کردند.

پشت پرده اعتراضات شیلی

پشت پرده اعتراضات شیلی

حقیقت این است که شیلی کشوری نابرابر است؛ حتی با وجودی که از سال 1989 تاکنون نرخ فقر را از 40 درصد به 16 درصد کاهش داده است.

داعش همچنان فعال است

داعش همچنان فعال است

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: علیرغم شکست داعش در میدان نبرد، این گروه همچنان از بازار سیاه عراق برای ذخیره‌سازی میلیون‌ها دلار جهت پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شورشی خود در آینده استفاده می‌کند.

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

شورای راهبردی آنلاین- اندیشکده ها: موسسه امور بین الملل استرالیا با نام اختصاری(AIIA) یک اتاق فکر غیرانتفاعی در استرالیا است. این موسسه در سال 1924 تاسیس شده و هدف آن تلاش برای ترویج روابط بین الملل و درک امور بین الملل است.

LATEST CONTENT

فلج سیاسی آمریکا!!!

اخبار را ورق می زدم به مطلبی که نشریه واشنگتن پست در باره امضای لایحه کمک های آمریکا به کی یف اشاره می کند رسیدم.

Loading

چتم هاوس

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت جهانی مواد غذایی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: محاصره نظامی بنادر اوکراین، صادرات محصولات زراعی حیاتی برای جهان را متوقف کرده و جمعیت آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه را در معرض قحطی قرار داده است. تا پیش از آغاز جنگ، اوکراین و روسیه 100 درصد گندم وارداتی سومالی، 80 درصد واردات مصر و 75 درصد گندم مورد نیاز سودان را تامین می کردند.

پشت پرده اعتراضات شیلی

پشت پرده اعتراضات شیلی

حقیقت این است که شیلی کشوری نابرابر است؛ حتی با وجودی که از سال 1989 تاکنون نرخ فقر را از 40 درصد به 16 درصد کاهش داده است.

داعش همچنان فعال است

داعش همچنان فعال است

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: علیرغم شکست داعش در میدان نبرد، این گروه همچنان از بازار سیاه عراق برای ذخیره‌سازی میلیون‌ها دلار جهت پشتیبانی مالی از فعالیت‌های شورشی خود در آینده استفاده می‌کند.

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

آشنایی با موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA)

شورای راهبردی آنلاین- اندیشکده ها: موسسه امور بین الملل استرالیا با نام اختصاری(AIIA) یک اتاق فکر غیرانتفاعی در استرالیا است. این موسسه در سال 1924 تاسیس شده و هدف آن تلاش برای ترویج روابط بین الملل و درک امور بین الملل است.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

فلج سیاسی آمریکا!!!

اخبار را ورق می زدم به مطلبی که نشریه واشنگتن پست در باره امضای لایحه کمک های آمریکا به کی یف اشاره می کند رسیدم.

Loading