دکتر خرازی در این دیدار که با حضور توئیا تالویتی، ویله برومر و مروان الکرشکی از مدیران موسسه ابتکار مدیریت بحران از کشور فنلاند برگزار شد، با تاکید بر اهمیت مقوله تروریسم در روند تحولات منطقه اظهار داشت، مبارزه با تروریسم  باید در اولویت همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد، زیرا تا زمانی که تروریسم حذف نشود، یافتن راه حل های مناسب برای پایان بحران های منطقه ای غیر ممکن خواهد بود.

ایشان در ادامه با تاکید بر نقش ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کردند که ایران براساس مسئولیت خود کمک های بسیاری به دولت های سوریه، عراق و لبنان در جنگ با تروریسم کرده است تا سایه داعش و سایر گروه های تروریستی هرچه سریع تر از کشورهای منطقه خارج شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار امیدواری کردند که پس از شکست کامل تروریسم در این کشورها، زمینه های تفاهم ملی با کمک کشورهای منطقه ای از جمله ایران فراهم شود.

دکتر خرازی در پایان این ملاقات اظهار داشت برای مبارزه بنیادین با تروریسم باید با ریشه های آن مقابله شود و کشورهای حامی آن ها نیز تحت فشار قرار گیرند.

در این دیدار خانم توئیا تالویتی مدیراجرایی موسسه ابتکار مدیریت بحران، ضمن معرفی این موسسه به عنوان یک سازمان غیردولتی که دستور کار آن تلاش برای ایجاد زمینه های صلح در جهان بویژه در خاورمیانه از طریق گفتگو و تعامل با سایر سازمان ها و گروه های مردم نهاد است، اظهار داشت در جهان امروز هیچ بازیگری نمی تواند به تنهایی بحران ها را حل کند و از همین رو همه جریان ها سازمان ها و… باید در آن دخالت داشته باشند. چرا که درگیری ها توسط مردم شکل می گیرند و خود مردم نیز باید آنها را پایان دهند.