یاسمن یگانه، کارشناس ارشد دیپلماسی آب با بیش از یک دهه سابقه در بخش مدیریت آب و فارغ التحصیل دوره دیپلماسی آب از موسسه دلفت هلند و دکتر احسان بخشنده، استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (1393-1392)، این کتاب را که حاصل سال‌ها پژوهش و تجربه در حوزه دیپلماسی آب است به عنوان منبعی برای استفاده علاقمندان، پژوهشگران، دانشجویان و‌ به‌ویژه مسئولان حوزه آب و دیپلماسی تهیه و منتشر کرده‌اند تا از آن‌‌ به‌عنوان راهنمایی برای دیپلماسی آب استفاده کنند.

در فصل اول، به موضوع اهمیت آب در مفاهیم بین‌المللی مرتبط با توسعه، از جمله توسعه پایدار و حقوق بشر پرداخته‌‌ می‌شود و نقش آب در تغییرات اقلیمی و اکوسیستم‌های آبی مورد بررسی قرار‌‌ می‌گیرد. در این فصل، همچنین موضوع مهم آب مجازی و نیز اهمیت آب در متون دینی کنکاش‌‌ می‌شود.

در فصل دوم، دیپلماسی آب تعریف و موضوعات مرتبط از جمله مناقشات و منازعات آبی منطقه جنوب آسیا و آسیای مرکزی مورد بررسی قرار‌‌ می‌گیرد.

فصل سوم به موضوع آب از منظر حقوق‌ بین‌الملل اختصاص دارد. در این فصل، پس از مرور مختصر تاریخچه شکل‌گیری حقوق‌ بین‌الملل آب، به مهم‌ترین اسناد حقوقی‌ بین‌الملل در حوزه آب از جمله کنوانسیون‌های مهم سازمان ملل پرداخته‌‌ می‌شود.

در فصل چهارم مهم‌ترین برنامه‌های بین‌المللی در جهت حفظ و صیانت منابع آبی که به‌وسیله سازمان ملل طی سال‌های گذشته اجرا شده‌اند، بررسی شده است.

فصل پنجم، دیپلماسی آب در جمهوری اسلامی ایران را از طریق معرفی ساختار آب‌شناسی ایران بررسی و تحلیل‌‌ می‌کند. این فصل همچنین رودخانه‌های مهم مرزی مشترک بین ایران و همسایگان را مورد بررسی قرار داده و در انتها به بررسی تعاملات و مناقشات ایران با کشورهای همسایه در حوزه رودخانه‌های مرزی مشترک‌‌ می‌پردازد.

پس از نتیجه‌گیری در فصل ششم، پیوست‌‌ها شامل:‌‌ لیست اسناد، توافق‌نامه‌‌ها و یادداشت تفاهم‌های مربوط به رودخانه‌های مرزی ایران، قانون توزیع عادلانه آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، ترجمه متن کنوانسیون آب سازمان ملل و ترجمه متن کنوانسیون آبراهه‌های سازمان ملل ارائه‌‌ می‌شوند. لازم به ذکر است ترجمه رسمی فارسی کنوانسیون آب و کنوانسیون آبراهه‌های سازمان ملل (ترجمه شده توسط مترجم رسمی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه) برای اولین بار در این کتاب ارائه‌‌ می‌شود.

نویسندگان ابراز امیدواری کرده‌اند که با‌‌ بهره‌گیری از تجربیات و مطالب علمی ارائه‌شده در این کتاب، گامی جدید و جدی برای کاهش آثار و تبعات ‌‌کم‌آبی در کشور و منطقه برداشته شود و منابع آبی فرامرزی ایران تحت مدیریت مشترک و کارآمد در قالب توافق‌نامه‌های دو و چندجانبه با کشورهای ساحلی برای نسل‌های بعدی و حفاظت از محیط زیست صیانت و نگهداری شود.