نوع واکنش اروپایی ها درباره نقض برجام به رفتار ایران بستگی دارد

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:کارشناس مسائل سیاسی در مورد میزان پایبندی اروپا به برجام گفت: اگر ما نسبت به نقض برجام اعتراض جدی نداشته باشیم یا به نوعی نقض را توجیه کنیم اروپایی ها نیز اعتراضی نخواهد داشت.