برچسب: دکتر خرازی

ایران برج امن دیده بانی منطقه است

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: هر سفیری که مدتی را در تهران مامور باشد، از امتیاز بالایی برخوردار است و آن امتیاز این است که می تواند از برج امن دیده بانی ایران، اوضاع منطقه را رصد کند.

پوتین رسم حکمرانی به ترامپ بیاموزد

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی سیاست خارجی رئیس‌جمهور جدید آمریکا را عامل تشدید تنش‌های بین‌المللی خواند و یکی از بهترین راهبردهای مقابله با آن را پیگیری «گفتگوی تمدن‌ها» دانست.

لزوم بازنگری در سیاست خاورمیانه ای غرب

شورای راهبردی آنلاین: دکتر دن اسمیت رئیس موسسه معتبر بین المللی سیپری با حضور در شورای راهبردی روابط خارجی در روز سه شنبه مورخه ۵ بهمن ١٣٩۵ با جناب آقای دکتر سید کمال خرازی دیدار کرد.