عادی سازی حملات نظامی آمریکا به کشورها با سوءاستفاده از ماده ۴۲ منشور سازمان ملل

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است آمریکایی ها با سوءاستفاده از ماده ۴۲ منشور سازمان ملل متحد حملات نظامی خود به سایر کشورها را به صورت عرف درآورده اند.