دولت چین به انتشار سند دفاع ملی چین در عصر جدید مبادرت کرده است تا سیاست دفاع ملی چین را تشریح کند و شیوه‌ها، اهداف و اهمیت فعالیت‌های این کشور برای ایجاد دفاع ملی مستحکم و ارتش قدرتمند را توضیح دهد با این امید که جامعه بین‌المللی، دفاع ملی چین را بهتر درک کند.

شورای راهبردی روابط خارجی برای کمک به غنای مطالعاتی و بهره مندی پژوهشگران از اسناد راهبردی روابط خارجی دیگر کشورها، این سند را ترجمه و منتشر کرده است.

برای دریافت ترجمه سند دفاع ملی چین در سال 2019 روی این لینک کلیک کنید.