در این ملاقات دو طرف در رابطه با همکاری های دوجانبه بویژه در ایالت سند تبادل نظر نمودند. سروزیر ایالت سند ضمن اشاره به قرارداد دو کشور در زمینه انتقال گاز به پاکستان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر این قرارداد به انجام برسد زیرا منافع مردم پاکستان را تامین می کند.

ریاست شورای راهبردی کشورمان نیز آمادگی شرکت های توسعه ای ایران برای مشارکت در پروژه های ایالت سند را اعلام نمود و در پاسخ، آقای مراد علیشاه ضمن استقبال از این موضوع، اظهار داشت که شرکت های ایرانی با شرکت های پاکستانی پروژه هایی را بطور مشترک انجام دهند.

در این ملاقات دو طرف همچنین در رابطه با برداشتن موانع بانکی بین دو کشور گفتگو کردند و دکتر خرازی نیز ابراز امیدواری نمود که مذاکرات دو کشور در زمینه معرفی یک بانک پاکستانی جهت تسهیل تبادلات بانکی بین دو کشور به نتیجه برسد. ایشان تاکید کردند که در صورت فراهم شدن چنین تسهیلاتی، سطح همکاری های اقتصادی دو کشور می تواند افزایش یابد.