به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای راهبردی روابط خارجی، محسن کوشش‌تبار که در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گفت، با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری راهبرد صنعتی و فناوری در کشور و با تشریح اهمیت توجه به نقش بازارچه‌های مرزی در دیپلماسی اقصادی گفت: وزارت کشور با توجه به نقشی که در دستگاه حاکمیتی کشور دارد، عهده‌دار پیشرانی سیاست‌های داخلی کشور است که بخش عمده‌ای از آن با بخش‌های امنیتی متناظر است. در این راستا است که مسائل اجتماعی و اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: بازارچه‌های مرزی به شدت تحت تاثیر فرصت‌های تجاری هستند که به واسطه محیط پیرامونی آن‌ها ایجاد می‌شوند.

وی بابیان اینکه بازارچه‌های مرزی، نقش مهم و جدی در جابجایی ثروت دارند، ادامه داد: توسعه اقتصادی و مرزی ما تحت تاثیر حضور تجار ماهر مستقر در مرزها، ترکیب فعالیت‌های تجاری و تولیدی با توجه به زیرساخت‌های مرزی و همچنین تفکر حاکم در خصوص مرزها است. این عوامل فرصت‌های تجاری برای کشور ایجاد می‌کند. برای نمونه در آفریقا شاهد فعالیت بیش از 130 بازارچه مرزی بین سنگال و چاد هستیم.

کوشش تبار، ساختار مرزنشینی در ایران را عامل تغییر راهبرد وزارت کشور در خصوص بازارچه‌های مرزی دانست و با تشریح شرایط نقاط مرزی، از جمله محرومیت و توسعه نامتوازن، نابرابری اقتصادی و فرهنگی، فقدان رفاه و درآمد و نبود فرصت‌های شغلی، گفت: توسعه بازارچه‌های مرزی، امنیت آفرین و امنیت محور هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با یادآوری وجود 13 بازارچه مرزی بین ایران و عراق افزود: انتظار می‌رود وزارت کشور به کمک استانداران در حوزه‌های بازارچه‌های مرزی اقدامات مهمی داشته باشند، اما آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد فقدان فرماندهی واحد در این رابطه، آسیب‌های متعددی به این اقدامات می‌زند؛ لذا حضور استانداران در مذاکرات با همسایگان ضروری  و مفید است.

وی ادامه داد: با توجه به مرزهای ایران با 15 کشور همسایه، توجه به فعالیت بازارچه‌های مرزی بسیار اهمیت دارد. ما با 400 میلیون نفر از طریق مرز زمینی همسایگی داریم و مرزهای دریایی ما هم مجموعه هدف 250 میلیون نفری را در اختیار قرار می‌دهد. هر کشوری که چنین ظرفیتی داشته باشد، اولویت خود را سیاست‌گذاری در حوزه روابط با همسایگان قرار می‌دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اضافه کرد: در 19 استان کشور حدود 40 بازارچه مرزی رسمی داریم که 22 بازارچه فعال و 18 بازارچه غیرفعال است؛ درواقع متاسفانه سهم لازم و کافی از این فرصت نداشته‌ایم.

کوشش تبار با بیان اینکه ارزش صادرات از بازارچه‌های رسمی ما در سال گذشته 3580 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: نباید تنها به دنبال صادرات به همسایگان باشیم، بلکه باید برای واردات هم برنامه داشت و آن‌ها نیز در این باره به ما انتقاداتی دارند. باید به دنبال مذاکرات برد – برد با همسایگان بود تا نتیجه‌های مطلوبی فراهم شود.