سرگئی میخییف روز سه شنبه گفت: آمریکا فقط راهبرد تنش زایی در منطقه را اجرا می کند تا شرایط مداخله بیشتر در کشورهای مختلف با هدف تامین منافع راهبردی، سلطه جویی و برتری ژئوپلیتیک خود را فراهم کند و این روند به رویکرد همیشگی واشنگتن تبدیل شده است.
مقام روس تاکید کرد: در دوره باراک اوباما هم سیاست های آمریکا همین شیوه بود و ترامپ نیز برای ایجاد تفرقه بین کشورهای منطقه تلاش می کند.
میخییف گفت: هیچ شکی نیست که آمریکا برای میانجیگری بین عربستان سعودی و قطر تلاش می کند تا از این راه افکار عمومی را گمراه کرده و خود را دوست کشورهای عربی معرفی کند.
وی همچنین ادامه داد: نباید از یاد ببریم که اهداف اصلی آمریکا ایجاد تفرقه در خاورمیانه و خصومت آفرینی کشورهای عربی علیه ایران است و حتی برای تنش آفرینی بیشتر به اختلاف افکنی بین اعراب هم تمایل دارد.
کارشناس روس افزود: آمریکا صدها میلیارد دلار به کشورهای منطقه خاورمیانه سلاح و تجهیزات جنگی می فروشد و عقد قرارداد تسلیحاتی 350 میلیارد دلاری با عربستان سعودی هم نشانه ای از تلاش های گسترده واشنگتن برای حفظ این بازار جنگ افزاری است.
میخییف ادامه داد: تصادفی نیست که مجادله بین عربستان سعودی و قطر پس از سفر ترامپ و برگزاری نشست ریاض رخ داد و در واقع بخشی از نقشه کاخ سفید برای تسلط بر خاورمیانه و استعمار کشورهای منطقه با هدف اصلی غارت منابع و ثروت ملت ها است.
کارشناس ارشد روس گفت که هدف دیگر ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا ایجاد بهترین شرایط برای رژیم صهیونیستی متحد نزدیک واشنگتن است تا امنیت این رژیم کامل تامین شود و هیچ خطر تهدید کننده ای وجود نداشته باشد.
رئیس مرکز استراتژی های سیاسی روسیه همچنین افزود: در واقع وضعیت کنونی و تنش پیش آمده بین کشورهای عربی، بیشتر به نفع اسراییل است که حداکثر تلاش را برای گرفتن امتیاز بکار می گیرد.
وی در ادامه پیش بینی کرد که اقدام های آمریکا به وضعیت کنونی محدود نمی شود و مهم ترین محور تلاش های این کشور حول محور ایران هراسی خواهد بود که بخش عمده سیاست های کاخ سفید را متوجه خود کرده است.
میخییف گفت: در چارچوب این تلاش ها، آمریکا ادعاهای بیشتری علیه ایران مطرح می کند تا رویارویی ها در خاورمیانه بیشتر شود و در این میان از برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی نیز به عنوان بازیچه استفاده خواهد کرد و اقدام های گسترده تری برای افزایش فعالیت گروههای تروریستی همچون داعش انجام می گیرد که بر اوضاع منطقه تاثیر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: آمریکا به هیچوجه به سرکوب گروههای تروریستی علاقه ندارد و به همین دلیل در شرایط کنونی برای ادامه حمایت برخی متحدان خود از آنها تلاش می کند. از سوی دیگر، هیچ بعید نیست با افزایش پنهانی کمک ها، تروریست ها در کشورهایی مانند سوریه و افغانستان به تحرکات جدیدی دست بزنند.
مقام روس در پایان مصاحبه تصریح کرد: هدف این تلاش ها، تامین شرایط باقی ماندن آمریکا در خاورمیانه و استقرار نیروها و پایگاههای خود در کشورهای مورد نظر است که برای ملت های منطقه زیان دارد، زیرا پیامدهای آن تلفات سنگین تر انسانی و خسارت های بیشتر مادی خواهد بود.

منبع: ایرنا