محمد جواد جمالی نوبندگانی گفت: لندن از زمان حکمرانی عثمانی ها در شبه جزیره عربستان دارای نفوذ بوده است.

نماینده مردم فسا در مجلس با اشاره به گزارش بی.بی.سی درباره شاهزاده های مفقودی سعودی ، گفت: سنگ بنای حاکمیت سعودی توسط توماس ادوارد لورنس،جاسوس برتاینایی گذاشته شده و لندن از تمام رازهای ریاض مطلع است.

وی در ادامه گفت: موضوع حائز اهمیت اینجاست که برخی از شاهزاده منتقد سعودی با کمک سرویس های جاسوسی اروپایی و آمریکا ربوده شده اند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

دبیرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در سیستم های پادشاهی ، ربایش و حذف فیزیکی منتقدان خاندان حاکم یک امر متداول است.

وی بیان داشت: در قرن بیست و یکم همچنان رفتار بدوی جویانه در عربستان بر علیه هرگونه انتقاد و چالش داخلی وجود دارد.

جمالی نوبندگانی گفت: بی.بی.سی هرگز برای رضای خدا دست  به افشاگری نمی زند و این رسانه در جهت منافع بریتانیا خبرها و گزارش های خود را منتشر می کند.

 خط و نشان بی.بی.سی برای محمد بن سلمان

وی تصریح کرد: افشاگری بی.بی.سی درباره شاهزاده های مفقودی عربستان در حقیقت تهدید ضمنی و گروکشی از محمدبن سلمان در بستر پرتنش داخلی و خارجی رژیم سعودی است.

این نماینده مجلس دهم گفت: بریتانیا اگرچه متحد راهبردی آمریکا در معادلات جهانی محسوب می شود اما در نگاه خرد لندن با واشنگتن در خلیج فارس دارای رقابت در استثمار است و می خواهد حجم بیشتری از سرمایه کشورهای منطقه را به چنگ آورد.

وی خاطرنشان کرد: محمد بن سلمان ، ولیعهدسعودی برای تضمین پادشاهی 400 میلیارد دلار قرارداد نظامی و اقتصادی با دونالدترامپ امضا کرد و امروز  بریتانیا به آمریکا حسادت می کند.

جمالی نوبندگانی گفت: بریتانیا برای عقد قرارداد جدید اقتصادی و نظامی به خزانه ریاض چشم طمع دوخته است و لندن می خواهد از پادشاهی عربستان باج خواهی کند.

وی ضمن اشاره به ارسال پالس های تعامل ریاض با تهران ، گفت: هدف گذاری دوم بریتانیا در باج خواهی از ریاض این است که آنها را از نزدیکی به ایران منع کند ؛ شرایط خاورمیانه و شکست های سریالی سعودی در یمن ، عراق و سوریه آنها را به سمت پذیرش خواسته های ایران سوق می دهد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت