جعفر قنادباشی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی توضیح داد: «با این حال این نگرانی همواره در ریاض وجود داشته که در صورت تحقق این امر، محافل مذهبی این کشور از یک سو و افکار عمومی آن از سوی دیگر اعتراضات گسترده‌ای را سامان دهند و حکومت ریاض را با آنچه درصدد بوده تا طی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی از آن فرار کند، روبرو سازند.»

قنادباشی درباره دلایل تعلل عربستان در عادی‌سازی روابط تل‌آویو- ریاض نیز گفت: «در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا مسئله برقراری روابط عربستان با رژیم صهیونیستی کلید خورد و هم صهیونیست‌ها و هم شخص ترامپ بسیار تلاش کردند که این امر محقق شود. این در حالی بود که رژیم صهیونیستی براساس طرح موسوم به معامله قرن درصدد بود تا از برقراری رابطه با عربستان که کشور پهناور و ثروتمندی در میان کشورهای عربی است، برای تقویت موج عادی‌سازی روابط در جهان عرب بهره ببرد و بدین طریق دیگر کشورهای عربی را که آنها نیز از برقراری رابطه به رژیم صهیونیستی از ملت‌هایشان واهمه داشتند ترغیب به این امر کند.»

به گفته وی، با این حال مجموع برآوردها و نظرسنجی‌ها نشانگر آن بود که هرگونه عادی‌سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی می‌تواند به ناآرامی‌های گسترده در عربستان دامن زده و به ویژه نظامیان این کشور را که بر اثر جنگ با یمن بسیار ناراضی بوده و هستند را به تمرد از دستورات ریاض وادارد.

این کارشناس درخصوص نگرانی‌های فعلی مقامات سعودی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی توضیح داد: «این همان موضوعی است که هم اینک نیز افکار مقامات ریاض را به خود مشغول داشته و از این لحاظ مقامات عربستان درصدد سنجش حساسیت‌های موجود در داخل و خارج از عربستان هستند. سنجشی که اینک ظاهرا از طریق فرود یک هواپیمای اسرائیلی در ریاض و اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر عادی‌سازی قریب‌الوقوع روابط تل‌آویو-ریاض صورت عملی به خود گرفته است.»

به گفته قنادباشی ظاهرا هم مقامات ریاض و هم مقامات رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی نیاز بسیار زیادی به این عادی‌سازی روابط احساس می‌کنند و از این لحاظ یک همسویی جدی برای عملی کردن چنین اقدامی تحقق پیدا کرده است.

وی در توضیح این موضوع گفت: «رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی در آسیب‌پذیرترین شرایط خود از لحاظ منطقه‌ای قرار گرفته و تداوم روند عادی‌سازی با کشورهای عربی از دیدگاه آنها یکی از راه‌هایی است که می‌تواند از این آسیب‌پذیری بکاهد. مقامات ریاض نیز با توجه به بیماری ملک سلمان و احتمال روی کار آمدن محمدبن سلمان به عنوان پادشاه جدید این کشور نیازمند آن هستند که محافل صهیونیستی در سراسر جهان به ویژه در آمریکا، آنها را در شرایط دشوار انتقال قدرت یاری دهند.»

وی ادامه داد: «همچنین باید توجه داشت که هر دو رژیم نگران تحولاتی هستند که در کشورهای محور مقاومت در حال شکل‌گیری است و تاثیرات آن به طور مشخص در سرزمین‌های اشغالی از یک سو و جنگ با یمن از سوی دیگر در حال آشکار شدن است.»

کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد که تحقق این خواسته مشترک مقامات عربستان و رژیم صهیونیستی منوط به واکنش‌هایی است که افکار عمومی داخل و خارج عربستان نسبت به فرود هواپیمای اسرائیلی از خود نشان می‌دهند. همچنین منوط به مجموع معادلاتی است که بعد از جنگ اوکراین در دنیای غرب و ارتباط آن با خاورمیانه در حال شکل‌گیری است.

وی در این رابطه ادامه داد: «لذا این موضوعی است که ابعاد آن در حال حاضر حتی برای مقامات غربی مشخص نشده است. از این رو اظهارنظر دقیق‌تر نسبت به وقوع عادی‌سازی احتمالی روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان به زمان بیشتری نیاز دارد.»

قنادباشی در ادامه تاکید کرد البته تجربه نشان داده عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم اسرائیل برخلاف تبلیغات گسترده رسانه‌های بین‌المللی، موجبات ثبات و امنیت در این کشورها را فراهم نخواهد کرد، بلکه سبب ‌آسیب‌پذیری‌های بیشتر رژیم‌هایی می‌شود که شانس خود را با عادی‌سازی روابط با تل‌آویو آزموده‌اند.

وی ادامه داد: «مثال آن رژیم سودان است که به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی با مخالفت‌های مردمی گسترده‌ای روبرو شده و این عادی‌سازی سبب شده تا پایه‌های حکومت سودان متزلزل شود.»

قنادباشی در نهایت گفت: «بنابراین آشکارسازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی به مفهوم پذیرش خطراتی است که پیامدهای آن بسیار نامعلوم است و قاعدتا نخواهد توانست دشواری‌های موجود بر سر راه انتقال قدرت به بن‌سلمان(پادشاه جدید) را کاهش دهد.»