“محمد علی وکیلی” نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اقدام اخیر آمریکا پیرامون لغو ویزای شهروندان ایرانی گفت: دانشجویان ایرانی از لغو ویزای آمریکا متضرر می شوند.  وی افزود:  اما پیش از آنکه دانشجویان ایرانی از این اقدام متضرر شوند امریکایی‌ها خود متضرر می شوند.

وکیلی یادآور شد: اقدام اخیر امریکایی ها موجب افزایش نفرت ملت های مسلمان از این کشور می شود.  وی گفت: طبیعتا هر مسلمانی که نتواند به آمریکا سفر کند امریکایی ها هم نباید به کشورهای مسلمان سفر کنند. چراکه اقدام رییس جمهور آمریکا نوعی ناسیونالیسم مبتنی بر نژاد پرستی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نژاد پرستی رییس جمهور آمریکا نوعی فاشیسم را به همراه آورده که نتیجه آن اقدام اخیر ترامپ بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان