بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتور، لیونی که به جنایت جنگی متهم است، برای تصدی سمتی ارشد در سازمان ملل در نظر گرفته شده است.
اندیشکده شورای روابط بین الملل این را «رویدادی بی سابقه» توصیف کرد، چرا که لیونی به خاطر مشارکت در عملیات سرب گداخته (Cast Lead) رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت 1400 فلسطینی در غزه شد، به ارتکاب جنایت جنگی متهم است.
بنا به اعلام این اندیشکده «این رویدادی بی سابقه بود و مردم فلسطین و بالاخص قربانیان عملیات سرب گداخته را شوکه کرد، چرا که لیونی در تهاجم اسرائیل به غزه در سال 2009-2008 به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم است».
این شورا در بیانیه خود اعلام کرد نامزدی لیونی در تضاد با این واقعیت است که دعاوی متعددی علیه وی در چند کشور اروپایی اقامه شده است و قضات نیز به بازداشت وی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی رای داده اند.
در بیانیه این شورا آمده است: «لیونی که تحصیلکرده رشته حقوق است، ۱۰ سال پیش در سمت وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی گفته بود «من یک وکیل هستم … اما با قانون و به ویژه حقوق بین الملل مخالفم». این شورا تصریح کرد که این امر ثابت می کند لیونی به حقوق بین الملل پایبند نیست و شالوده هایی را از جمله «حفظ صلح و حقوق بین الملل» که سازمان ملل بر آن استوار است، نادیده می گیرد».
شورای مذکور افزود این موضوع باعث تضعیف موقعیت سازمان ملل و سبب از دست رفتن اعتبار این سازمان به عنوان حامی صلح و عدالت بین المللی خواهد شد. این شورا در پایان خواستار اجرای عدالت و مجازات جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی، به جای اعطای پاداش و سمت ارشد در سازمان ملل به آنها شد.