این پژوهش جدید نشان می‌دهد که اسرائیل نام عربی ۶۶۷ مرکز باستانی در قدس را تغییر داده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را در جهت یهودی‌سازی این شهر و از بین بردن هویت تاریخی و مذهبی آن می‌دانند.

به گفته ابراهیم بظاظو، رئیس دانشکده گردشگری در دانشگاه العقبه اردن این پژوهش اولین بحث آکادمیک در سطح خاورمیانه و جهان بین الملل است.

وی گفت که این پژوهش بزرگترین دستاورد برای اردن محسوب می‌شود.

این پژوهش نشان دهنده انهدام روشمند تمامی مراکز باستانی مسیحی و اسلامی در قدس است. در این پژوهش توصیه شده که این نتایج به چندین زبان ترجمه شود تا جهان از سیاست یهودی‌سازی اسرائیل و تلاشش برای تغییر هویت قدس اطلاع یابد.

همچنین سوزی حاتوگ بوران، عضو کمیته جهانی اخلاق گردشگری در سازمان جهانی گردشگری و کارشناس منابع انسانی گفت: این پژوهش دستاورد علمی در راستای اسلوب ابتکاری درباره مستندسازی مراکز باستانی محسوب می‌شود؛ چراکه از جی‌پی‌آراس در آن استفاده شده است.

وی گفت: این پژوهش پیامدهای سیاسی برای شهر قدس دارد. این پژوهش به مثابه سلاحی برای مقاومت در برابر یهودی‌سازی قدس است.

انیس قاسم، کارشناس قوانین بین المللی گفت: تغییر نام مراکز باستانی شهر قدس نوعی تقلب و جعل محسوب می‌شود و مسئولیت جنایی برای مسئولان اسرائیلی دارد. هرگونه لطمه زدن به آثار تاریخی احتمالا جنایت جنگی محسوب می‌شود.

صبحی غوشه، رئیس سابق جمعیت یوم القدس گفت: اسرائیل برای اثبات حضور خود در شهر قدس قبل از سه هزار سال پیش با جعل تاریخ از طریق کتب تلاش می‌کند. علمای تورات و تاریخ ثابت کردند که آنچه در تورات وارد شده عبارت از داستان‌ها و خرافاتی است که هیچ گونه سند تاریخی ندارد و نمی‌توان آن را به عنوان مرجع تاریخی مستند برای ادعاهای صهیونیست‌ها در قدس دانست.

منبع: ایسنا