لی دین، مشاور اقتصادی اتحادیه تحقیقات اقتصاد ملی اعلام کرد:« این موضوع که ما – آمریکا – از طریق اتخاذ سیاست واردات یا صادرات، یا کاهش اتکای خود به نفت در تلاش برای تغییر شرایط ژئوپلیتیکی هستیم به گمان من تنها یک خیال است.»

لین در باره این موضوع که آیا تغییر سیاست آمریکا سبب کاهش اتکای اروپا به صادرات انرژی روسیه می شود، اعلام کرد موضوع استفاده از نفت به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی « قطع نظر از این که از سوی چه کسی مطرح می شود، کارگر نخواهد بود.»

دبیلو دیوید مونت گومری، معاون بخش تعیین سیاست در وزارت انرژی آمریکا نیز گفت اتخاذ سیاست صادرات انرژی هم برای نفت و هم برای گاز طبیعی « یک راه حل برد- برد محسوب می شود.»

او در عین حال تأکید کرد شک دارد این اتفاق در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رخ دهد.

افزایش تولید گاز طبیعی و نفت از بسترهای رسی در سال های اخیر در آمریکا به تغییر سیاست آمریکا در زمینه صادرات انرژی منجر شده است.

بر اساس گزارش وزارت انرژی آمریکا، پیش بینی می شود تا سال 2020 این کشور صادرات سالانه 12 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را آغاز کند.

سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به منظور لغو ممنوعیت چند دهه ای صادرات نفت خام آمریکا ارائه کرده اند. این قانون که در سنا در دست بررسی است سبب تسریع روند صادرات به کشورهای عضو ناتو، اوکراین و ژاپن به منظور قطع صادرات منابع انرژی از سوی روسیه می شود.