کشورهای خارجی دخیل در این جنگ، از یک سو روسیه و ایران هستند که به حمایت از نظام سوریه می پردازند و از دیگر سو، آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی هستند که به شورشیان مسلح سلاح و پول می دهند و از آنها حمایت سیاسی می کنند.

در این پژوهش که روز چهارشنبه منتشر شد، کارگروه ویژه اندیشکده رهبری اروپایی با اشاره به سقوط یک فروند جنگنده روسیه توسط ترکیه در خاک سوریه در ماه نوامبر، از همه کشورها خواست از اقداماتی که ممکن است باعث سوءتفاهم حمله مستقیم به نیروهای یک کشور دیگر شود، پرهیز کنند.

در این پژوهش آمده است: بر اساس تازه ترین گزارش کمیسیون مستقل بین المللی بررسی موضوع سوریه که سازمان ملل آن را تاسیس کرده، این درگیری به “جنگ نیابتی چندوجهی شامل شبکه ای از همپیمانی ها” تبدیل شده است.

این اندیشکده امنیتی که کارشناسانش از سیاستگذاران سابق روسی و برنامه ریزان دفاعی و وزیران سابق اروپایی هستند، نوشته است: در ماه های اخیر، خطر اینکه این جنگ نیابتی به درگیری مستقیم بین الدولی تبدیل شود، افزایش یافته است.

در این پژوهش آمده است: انهدام یک فروند جنگنده سو-24 به وضوح نشان داد که درگیری مستقیم دیگر غیرقابل تصور نیست و اگر روی دهد هزینه هایش به شکل بالقوه فاجعه آمیز خواهد بود.

در همین حال، آمریکا و روسیه برای احیای آتش بس و برگزاری مجدد مذاکرات صلح که در ماه آوریل و با خروج شورشیان از مذاکرات قطع شده بود، تلاش می کنند.

این گزارش خطر درگیری تصادفی و زوال آتش بس حاصل شده در ماه مارس را نیز مد نظر قرار داده و آورده است: کشورهای متعددی ظاهرا فرض شان این است که فضایی برای اقدام یکجانبه شان در سوریه وجود دارد، بدون آنکه طرف مقابل شان با آنها به مقابله برخیزد.

در ادامه این پژوهش آمده است: اما اثبات شده که این فرض صحیح نیست. کشورهای دخیل در این جنگ کنترل محدودی بر فعالیت متحدان خود دارند و در همین حال، برخی دولت ها مایل به ورود به درگیری مستقیم بین الدولی هستند.

در بخش پایانی این گزارش می خوانیم: نهایتا اینکه این خطر وجود دارد که به ویژه با توجه به فقدان مجاری ارتباطاتی، رویداد نظامی تصادفی یا اقدامی بدون مجوز، جرقه ای برای یک درگیری باشد.