بر اساس پژوهش “مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و خشونت سیاسی”، زندانیان و مجرمان در زندان‌های اروپا اکنون افراطی‌گری خشونت طلب را به چشم عامل بخشودگی گناهان‌شان نگاه می‌کنند و به افراط گرایش پیدا کرده‌اند.

این اندیشکده انگلیسی در پژوهش خود عنوان کرد: گروه‌های تبهکاری و افراطی از یک سرچشمه برای جذب نیرو استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی آنها در حال همگرایی و نزدیک‌تر شدن به هم هستند.

براساس این پژوهش که به بررسی پرونده‌های اروپایی‌های جذب شده به افراط‌گرایان از سال 2011 تا کنون پرداخته، ظهور گروه تروریستی داعش باعث تقویت ارتباط میان تبهکاران و مجرمان و جنایتکاران با تروریسم شده است.

این گزارش تصریح کرده، داعش به جای چشمداشت به دانشگاه‌ها یا نهادهای مذهبی به مکان‌هایی مثل زاغه‌ها، زندان‌ها یا سکونتگاه‌های طبقات فرودست جامعه برای جذب نیرو از میان کسانی که سابقه رفتارهای جنایی و کیفری داشته‌اند، چشم دارد.

طبق این مطالعه زندان‌ها موجب می‌شوند جوانان پرخاشگر که زمینه به افراط کشیده شدن را دارند، تبدیل به منبع جذب نیروی مناسبی برای گروه‌های تروریستی و افراطی شوند.

پیتر نیومن، مدیر این اندیشکده و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: خط جدایی میان گروه‌های تبهکار و افراط‌گرا هر چه بیشتر در حال محو شدن است و زندان به دلیل داشتن شبکه‌های فراوان تبدیل به مکان مهمی برای هر دو گروه شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش محکومیت‌ها و بازداشت‌های مربوط به جرایم تروریستی در سال‌های اخیر، ما به این باور رسیده‌ایم که زندان‌ها بیشتر از آنکه اهمیت خود را برای پرورش  افراطی‌گرایان از دست داده باشند، به مکان مهم‌تری برای پرورش جنبش‌های افراطی تبدیل شده‌اند.

منبع: ایسنا