اهمیت و ویژگی‌های پهپادهای ایرانی شاهد 131 و 136

شورای راهبردی آنلاین – رصد: دقت پهپادهای انتحاری ساخت ایران با توجه به ارزان بودنشان، آن‌ها را به سلاحی قدرتمند تبدیل کرده است.