زمینه‌های همکاری ایران و فرانسه

شورای راهبردی آنلاین: پیشنهاد نظام جدید امنیت منطقه‌ای، بررسی سمت و سوی تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه، موانع روابط ایران و فرانسه و راهکارهای رفع آنها و امکان تبادل رسانه‌ای میان ایران و فرانسه در نشست تبیین ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه به بحث گذاشته شد.