برچسب: آفریقای جنوبی

آیا پایان دیوان کیفری ‌‌بین‌المللی فرارسیده است؟

شورا آنلاین – ترجمه: اعمال نفوذ سیاسی برخی قدرتها و همچنین عدم اصلاح رویه دیوان کیفری ‌‌بین‌المللی موجب شده است چندکشور آفریقایی خروج رسمی از دیوان را آغاز کنند. سوالی که اکنون مطرح می شود اینکه آیا این اقدام از وقوع یک خروج دسته‌جمعی توسط کشورهای آفریقایی خبر ‌‌می‌دهد؟

آیا بریکس هنوز هم اهمیت دارد؟

شورا آنلاین – ترجمه: در دهه اخیر، کمتر مفهومی به اندازه بریکس، تفکر راهبردی و آکادمیک درباره اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل را آشفته کرده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از تحلیلگران سیاست بین‌الملل معتقد بودند که رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) ممکن است تغییری عمده در قدرت جهانی را نوید دهد – پیامی مبنی بر اینکه دوره آمریکا به سر رسیده و دیگر قدرت در تنها واشنگتن متمرکز نخواهد بود. بدین ترتیب توازن جدیدی در جهان ظهور می‌یابد که برپایه هژمونی آمریکا نبوده و بلکه قدرت بین چند کشور مختلف توزیع می‌شود و بریکس هم جایگاه قدرت های بزرگ را در این قالب به خود اختصاص خواهد داد.