در ابتدای این گزارش و خلاصه اجرایی آن، آمده است:

وزارت دفاع آمریکا دست به مهم‌ترین فرآیند دگرگون‌سازی در برنامه فضایی امنیت ملی آمریکا در طول تاریخ زده است. فضا، اکنون دیگر یک حوزه جنگی متمایز به شمار می‌رود و این امر تغییرات گسترده در سیاست‌ها، راهبردها، عملیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، قابلیت‌ها و دانش و تخصص در راستای شکل دادن به یک فضای راهبردی جدید را می‌طلبد. این راهبرد مشخص می‌سازد که وزارت دفاع به چه نحو قدرت فضایی را ارتقا خواهد داد تا بدین طریق بتواند در یک محیط امنیتی پیچیده که مشخصه آن رقابت میان قدرت‌های بزرگ است، دست به رقابت بزند، بازدارندگی ایجاد کند و به پیروزی دست پیدا کند.

فضا در راستای دستیابی به امنیت ملی، شکوفایی و دستاوردهای علمی، اهمیت حیاتی دارد. قابلیت‌های فضامحور جزء لاینفک زندگی امروزی در آمریکا و سرتاسر دنیا هستند و مؤلفه ضروری و بایسته قدرت نظامی آمریکا محسوب می‌شوند. کسب اطمینان از دسترسی به این قابلیت‌ها در راستای ایجاد و حفظ برتری نظامی در همه حوزه‌ها و پیشبرد امنیت و رونق اقتصادی در آمریکا و در سطح جهان لازم و ضروری است. با این حال، فضا از حمله مصون نیست و سیستم‌های فضایی در همه سطوح منازعه به مثابه اهداف بالقوه هستند. به ویژه چین و روسیه بواسطه توسعه، آزمایش و استقرار قابلیت‌های ضدفضایی و دکترین نظامی‌شان که بکارگیری این قابلیت‌ها در فضا را نیز شامل می‌شود، بزرگ‌ترین تهدید راهبردی به شمار می‌روند. چین و روسیه هرکدام فضا را به یک عرصه تسلیحاتی مبدل ساخته‌اند تا بدین طریق از کارایی نظامی آمریکا و متحدانش بکاهند و آزادی عمل ما را در فضا به چالش بکشند.

افزایش سریع فعالیت‌های تجاری و بین‌المللی در فضا در سرتاسر دنیا بر پیچیدگی محیط فضا افزوده است. فعالیت‌های تجاری در فضا با بهره‌گیری از فناوری‌ها و خدمات جدید، مزایایی در حوزه امنیت ملی و داخلی به ارمغان می‌آورند و فرصت‌های اقتصادی جدیدی در بازارهای جا افتاده و نوظهور شکل می‌دهند.

در مقیاس بین‌المللی، متحدان و شرکای ما نیز به مزایای فضا در راستای انجام عملیات‌های نظامی پی برده‌اند و تهدیداتی که متوجه اینگونه فعالیت‌های فضایی هستند را می‌شناسند. آن دسته از متحدان و شرکایی که برنامه‌های دفاع فضایی خویش را فعالانه بسط و گسترش می‌دهند، فرصت‌های جدیدی جهت شکل دادن به همکاری‌های دفاعی رقم می‌زنند.

در واکنش به این فضای امنیتی جدید و طبق راهبرد ملی فضای 2018 و راهبرد دفاع ملی 2018 راهبرد دفاع فضایی که در اینجا ارائه می‌گردد دربرگیرنده رهنمودهایی برای وزارت دفاع جهت تحقق شرایط مطلوب در فضا طی 10 سال آینده است. وزارت دفاع خواهان یک حوزه فضایی امن، باثبات و دسترس‌پذیر است که آمریکا و متحدان و شرکایش با تکیه بر توان نظامی فراگیر و پایدار خویش قادر به بهره‌گیری از آن باشند. این راهبرد شامل یک رویکرد مرحله‌ای برای تشکیلات دفاعی جهت حرکت هدفمند و سریع در امتداد چهار مسیر متفاوت می‌شود:

(1) دستیابی به برتری نظامی فراگیر در فضا؛

(2) ادغام مقوله فضا در عملیات‌های ملی، مشترک و ترکیبی؛

(3) ایجاد محیط راهبردی؛ و

(4) همکاری با متحدان، شرکا، صنایع و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکا.

این راهبرد فرصتی جهت بسط و گسترش اقدامات موجود از طریق برداشتن گام‌های فوری و پایدار و ایجاد و بهره‌گیری از ظرفیت قدرت فضایی برتر فراهم می‌آورد. اجرای موفق این راهبرد مستلزم استقبال از فعالیت‌های فضایی به‌عنوان منبع منحصربه‌فرد قدرت ملی و نظامی و گنجانیدن اصول جنگ مشترک در عملیات‌های فضایی است. اجرای این راهبرد وزارت دفاع را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند اهداف راهبردی خود را از طریق اولویت‌بخشی منابع و مدیریت ریسک محقق سازد و اهداف ملی آمریکا را به پیش ببرد.

متن کامل این سند را با کلیک روی این لینک دانلود کنید.