سخنرانان این نشست دکتر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و اوبرو درین، وزیر امور خارجه اسبق فرانسه خواهند بود.

این نشست روز دوشنبه 20 شهریور ماه – ساعت 17:30 در ساختمان شورا به نشانی پاسداران، بهستان یکم، نبش رام، پلاک ۱۲ برگزار خواهد شد.

برای هماهنگی بیشتر و ثبت نام حضور در این نشست با شماره ۲۲۵۴۶۵۴۰ تماس حاصل بفرمایید.