سخنرانان این نشست عدنان محمود، سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران و عبدالرضا فرجی راد، مدیر کل شورای راهبردی روابط خارجی بودند. در ادامه گزارش تصویری این نشست را ملاحظه می‌کنید.