دکتر عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در این مراسم گفت: این کتاب خاطرات به معنی روزنگار یا گزارش کار نیست، بلکه تلاش کردم کتاب ژاپن شناسی از دید خاطراتم از آن سرزمین باشد و جنبه عینی هم داشته باشد.
وی هدف دیگر از به رشته تحریر درآوردن این کتاب را انتقال تجربیات خود به عنوان یک دیپلمات به همکاران جوان‌تر خود در وزارت امور خارجه توصیف و ابراز امیدواری کرد این کتاب برای جامعه کتابخوان، دیپلماسی و همین‌طور ژاپن‌شناسان مفید واقع شود.
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه هیچ مانعی در گسترش روابط ایران و ژاپن، جز یک طرف ثالث وجود ندارد، گفت: در اوج تحریم ها سفیر ایران در ژاپن بودم و اعتقاد داشتم و دارم که فضای فرهنگی و دیپلماسی عمومی برای باز نگه داشتن فضای تعامل سیاسی و اقتصادی کمک‌کننده و سودبخش خواهد بود. وی تاکید کرد در حال حاضر  بیش از هر زمانی به پیشبرد و تقویت دیپلماسی عمومی نیاز است.
دکتر علی گلمحمدی، استادیار مطالعات ژاپن دانشگاه تهران هم در این مراسم از «ایران تایشی» به عنوان کتابی یاد کرد که هم آداب دیپلماسی را به شکل ملموس بیان می‌کند و هم حاوی شناخت و تجربیات دست اول از ژاپن است.
دکترعراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، نویسنده کتاب «ایران تایشی» در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ سفیر ایران در ژاپن بوده است. «ایران تایشی» به ژاپنی به معنای «سفیر ایران» است.