حسن هانی زاده پیرامون اظهارات ضدایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگویی اظهار داشت: سخنرانی آقای ترامپ مشابهت زیادی با سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت چرا که هر دو از ادبیات پرخاشگرانه علیه ایران استفاده کردند و اینکه هر دو آنها از تریبون سازمان ملل که باید در جهت ارتقا صلح و امنیت در جهان به کار گرفته شود در راستای عقده گشایی های خود نسبت به ایران استفاده کردند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: به نظر می رسد این دو پیش از رفتن به پشت تریبون، متن سخنرانی های خود را با یکدیگر هماهنگ کرده بودند که بتوانند از تریبون سازمان ملل جریان سازی علیه ایران ایجاد کنند، اما این در حالی است که جامعه جهانی آماده پذیرش تهدیدات و شیوه های تهاجمی نیست.

وی با بیان اینکه افکار عمومی نسبت به نقش و جایگاه سازمان ملل در دنیای امروز تردید دارند تصریح کرد: لازم است که این نهاد بین المللی فارغ از سیاست های آمریکا موضع خود را بازسازی کند و سیاست مستقل خود را در جهت ایجاد صلح و ثبات در جهان اجرا کند.

هانی زاده ادامه داد: تعریفی که قدرت های غربی از برجام دارند این است که این قرارداد باعث شده خطر هسته ای ایران از بین برود، بنابراین اگر برجام خطر هسته ای ایران را دور کرده چرا باید این اندازه مورد تهاجم قرار بگیرد و همچنین باید به این نکته هم توجه داشته باشند که ایران به کلیه تعهدات خود در قالب برجام تاکنون متعهد بوده و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هشت بار در گزارش های خود این مساله را مورد تاکید و تایید قرار داده است.

کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: دولت جدید آمریکا سعی می کند از برجام به عنوان چماقی در راستای پیشبرد اهداف خود و فشار به ایران به جهت کاهش نفوذ و قدرت ایران در منطقه استفاده کند که البته این مغایر با ساز و کارهای صلح جهانی است. امروز توپ در زمین آمریکا است و آنها سعی می کنند با جریان سازی و اتخاذ شیوه های تهاجمی و همچنین اتهام زنی ها به ایران از زیر بار مسئولیت خود نسبت به برجام شانه خالی کرده و نفوذ ایران در منطقه را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه سخنرانی های ترامپ و نتانیاهو مورد تمسخر جامعه جهانی قرار می گیرد، افزود: امروز افکار عمومی به این مساله پی برده که ایران دو دشمن در برابر خود دارد که یکی آمریکا و دیگری رژیم صهیونیستی است که هر دو سیاست ها و اهداف مشخص و مشترکی را در منطقه و تمام جهان دنبال می کنند. رژیم صهیونیستی در حالی صحبت از خطر هسته ای ایران می کند که ما شاهدیم آنها بیشترین زرادخانه های هسته ای و همچنین بمب اتمی را دارند و هرگز عضوی از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای هم نشده اند. لذا صلح جهانی به طور کامل امروز از سوی رژیم صهیونیستی در خطر است.

هانی زاده در پایان گفت: هیچ گاه رژیم صهیونیستی حاضر نشده در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای خود را در معرض بازدید کارشناسان آژانس قرار بدهد و با توجه به همه این مسائل باید جامعه جهانی به این مساله و پاسخ به این سوال بپردازد که چرا باید رژیم صهیونیستی از سلاح هسته ای برخوردار باشد و در مقابل ایران حق استفاده از انرژی هسته ای را در جهت تحقق اهداف صلح آمیزش که در چارچوب مقررات و استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی هم قرار دارد، ندارد.

منبع: مهر