جعفر قنادباشی در خصوص دلیل آغاز این درگیری‌ها گفت: «در دیوار حائلی که میان مغرب و صحرای غربی کشیده شده، ارتش مغرب دو گذرگاه جدید را گشود که ازنظر جبهه پولیساریو که در صحرای غربی فعال است، خلاف مقررات آتش‌بسی قلمداد شد که 19 سال پیش با میانجیگری سازمان ملل میان طرفین به امضاء رسیده بود. البته موضوع دیگری که سبب بروز این درگیری شده استقرار واحدهای نظامی جدیدی از جانب مغرب در مناطقی از صحرای غربی است که از دیدگاه جبهه پولیساریو اقدامی تهدیدآمیز تلقی می‌شود. بعد از تحرکات و جابجایی‌های نظامی از جانب پولیساریو،‌ دولت مغرب برخی از پایگاه‌ها و مراکز نظامی این جبهه را در صحرای غربی مورد هدف قرار داد و گلوله‌باران کرد.»

وی درباره دخالت‌های خارجی در این درگیری‌ها اظهار داشت: «برخی از تحلیلگران تشدید اختلافات و بروز تنش‌های جدید بین مغرب و صحرای غربی را ناشی از اقدامات مداخله‌جویانه امارات متحده عربی می‌دانند. چراکه امارات با افتتاح کنسولگری خود در العیون در مرکز صحرای غربی، سوءظن‌هایی را در دولت مغرب مبنی بر گسترش تحرکات جبهه پولیساریو برانگیخته است. به‌نحوی‌که محافل مغرب، امارات را به حمایت رسانه‌ای از جبهه پولیساریو که مخالف مغرب است و به دنبال ایجاد یک کشور مستقل در صحرای غربی است، متهم می‌کنند.»

وی ادامه داد: «امارات طی سال‌های اخیر با یک سلسله مداخله جویی در کشورهای شمال آفریقا به‌ویژه در لیبی به شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها و گسترش تنش‌های سیاسی و نظامی دامن زده و موج تازه‌ای از تشنجات سیاسی و نظامی را در کشورهای شمال آفریقا به وجود آورده است.»

قنادباشی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای دیگری نیز در این درگیری‌ها دخالت داشته‌اند، گفت: «در حال حاضر نشانه‌ای مبنی بر اینکه کشورهای دیگر در بروز تشنج‌های تازه و شکستن آتش‌بس 19 ساله میان مغرب و صحرای غربی نقش ایفا کرده باشند به چشم نمی‌خورد. هرچند گفته می‌شود که الجزایر بنا به سنت گذشته و هم‌جواری با صحرای غربی همچنان از جبهه پولیساریو طرفداری می‌کند و مخالف هرگونه مداخله‌ای از جانب مغرب در این منطقه است.»

این کارشناس درباره پیامدهای این درگیری‌ها توضیح داد: «هرچند که از یک‌سو کوشش‌های سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه آفریقا ازجمله موانع گسترش درگیری‌ها و تنش‌ها میان مغرب و جبهه پولیساریو محسوب می‌شود و از سویی طرفین به دلیل هزینه‌های درگیری‌های نظامی تمام‌عیار تا حد ممکن از گسترش درگیری‌های نظامی خودداری می‌کنند، ولیکن این احتمال وجود دارد که شرایط بغرنج و سوءظن‌های طرفین نسبت به یکدیگر، زمینه‌های بروز درگیری‌های نظامی گسترده‌ای را فراهم کند.»

قنادباشی با اشاره به نقش قدرت‌های غربی در این درگیری‌ها افزود: «بااین‌حال قدرت‌های غربی به دلیل وجود منابع تازه اکتشاف شده نفت در مغرب و همچنین منابع بسیار غنی فسفات در مغرب و صحرا از تشدید درگیری‌ها و ایجاد زمینه برای فروش سلاح به دو طرف استقبال می‌کنند. این کشورهای غربی از طرف دیگر خواهان آن هستند که از دریچه بروز اختلافات، حضور سیاسی و نظامی خود را در این منطقه استراتژیک در شمال آفریقا امکان‌پذیر سازند.»

درنهایت این کارشناس مسائل آفریقا درباره آینده این تنش‌ها گفت: «بدیهی است که در چنین شرایطی روند تحولات آینده به تصمیمات عاقلانه مقامات مغرب و صحرای غربی بازمی‌گردد که حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های بسیار زیان‌بار به‌کارگیرند.»