مرتضی صفاری نطنزی در گفتگوییبا اشاره به نشست اخیر کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ در وین و در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین تکلیف نشدن بدعهدی های آمریکا در این کمیسیون راه چاره چیست، اظهار داشت: ما هنوز تا این لحظه از محتوای مذاکرات نمایندگان ایران و ۱+۵ در کمیسیون مشترک اطلاع نداریم، اما قطعا آمریکایی ها تاکنون بدعهدی هایی داشته اند که حداقل مخالف روح برجام است.

وی ادامه داد: دستورکاری هم که اخیرا کنگره آمریکا برای تحریم های جدید دنبال می کند، اگر بخواهد نهایی شود قطعا مخالف نص صریح برجام است و عکس العمل جدی ما را می طلبد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: البته بخشی از این مسائل، عمدتا ایجاد فضای سنگین علیه جمهوری اسلامی است، اما به هرحال باید راه حل های عملیاتی تر پیش بینی شود.

صفاری نطنزی اظهار داشت: متاسفانه آنچه در متن برجام پیش بینی شده، به گونه ای است که اگر خلاف برجام اتفاق بیفتد و کمیسیون مشترک به این جمع بندی برسد که برجام نقض شده، به معنی ملغی شدن برجام و برگشت به شرایط قبل از آن – برقرار مجدد تحریم ها – است.

وی تصریح کرد: باید صبر کنیم تا نمایندگان کشورمان برگردند و در هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی گزارش دهند که چه مسائلی در کمیسیون مشترک مطرح شده و چه تصمیماتی گرفته شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال تاکید کرد: فعلا ساز و کار پیش بینی شده از طریق کمیسیون مشترک، تنها راه موجود است و ما هم باید با تاکید بر حفظ مفاد برجام، جلوی بهانه جویی های آمریکا را بگیریم و حقوق خودمان را هم دنبال کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر