راچل اله‌هوس و دوناتیین روی در مطلبی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا آن را منتشر ساخت، نوشتند: گزارش مربوط به دخالت روسیه در انگلیس توسط کمیته مستقل و متشکل از 9 عضو مجلس از چند حزب سیاسی، ازجمله حزب حاکم محافظه‌کار تهیه‌شده و به‌شدت جنجالی شده است، چراکه دولت جانسون تلاش کرد مانع از انتشار گزارش مذکور شود.

در گزارش کمیته اطلاعات و امنیت مجلس انگلیس آمده است که دولت همراه با سرویس امنیت و اطلاعات تهدید روسیه را دست‌کم گرفتند. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که نفوذ روسیه در انگلیس امری عادی است و این کشور هدف انتشار اطلاعات نادرست روسیه به شمار می‌رود.

اگر روسیه نقشی در همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، ایفا کرده از طریق دخالت مستقیم در روند رأی‌گیری نبوده، چراکه سیستم رأی‌گیری انگلیس از طریق آرای کاغذی انجام می‌شود و نفوذ در آن بسیار دشوار است.

گزارش یادشده اشاره دارد که دخالت روسیه از طریق عملیات انتشار اطلاعات، به‌ویژه از طریق رسانه اجتماعی و رسانه‌های جمعی روسیه همچون اسپوتنیک و راشاتودی برخوردار از پشتیبانی مالی دولت با حمایت صداهای تأثیرگذار در سیاست و حکومت انگلیس انجام شده و این روند همچنان استمرار دارد.

دولت انگلیس متهم شده که تعمداً تلاشی برای پی بردن به اینکه نفوذ روسیه چه تأثیری بر همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 داشته به عمل نیاورده است. این نکته از همه‌چیز جالب‌تر است، چراکه دولت انگلیس اعتراف کرد روسیه در همه‌پرسی اسکاتلند سال 2014 دخالت داشته و برای اولین بار اعلام کرد که روسیه مستقیماً در یک انتخاب غربی دخالت کرده است.

دولت انگلیس همچنین می‌پذیرد که روسیه در انتخابات عمومی دسامبر 2019 دخالت کرد. این اطلاعات نشان از عدم آمادگی برای همه‌پرسی 2016 (انتخابات عمومی 2019) و عدم واکنش به تمامی فعالیت‌های حیرت‌آور روسیه دارد. ازاین‌رو، گزارش یادشده به‌درستی خواستار بررسی جامع شده و تاکنون دولت انگلیس این درخواست را رد کرده است.

گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس مقایسه نامطلوبی بین واکنش تحقیقاتی آمریکا و انگلیس به دخالت روسیه انجام می‌دهد. تهیه‌کنندگان گزارش بر این باور هستند که دولت انگلیس اقدامی برای حفاظت از روندهای سیاسی این کشور در سال 2016 به عمل نیاورد و ارزیابی پساهمه‌پرسی در اختیار کمیته اطلاعات و امنیت مجلس انگلیس قرار نگرفته است که دقیقاً نقطه مقابل واکنش آمریکا به گزارش‌های مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است. به‌علاوه، کمیته یادشده خواهان بررسی مشابه تحقیقات مولر در انگلیس است.

لوکه هاردینگ، خبرنگار گاردین و کارشناس روسیه در خصوص گزارش کمیته یادشده گفت: چنین به نظر می‌رسد انگلیس منکر نفوذ روسیه است و مشروعیت و دستور کار دولت که ناشی از همه‌پرسی 2016 است زیر سؤال رفته است.

روسیه علاوه بر عملیات انتشار اطلاعات نادرست و دخالت در انتخابات، به شیوه‌های دیگری درصدد تأثیرگذاری بر سیاست و افکار عمومی انگلیس است. بسیاری از این فعالیت‌ها متمرکز بر پول و املاک در لندن است که سرمایه‌گذاری مناسبی برای الیگارش‌ها به شمار می‌رود.

آیا روسیه بر نتیجه همه‌پرسی برگزیت تأثیر گذاشته است؟ با توجه به اینکه نتیجه همه‌پرسی به‌طور استثنایی نزدیک به هم بود (آری/ نه) و چنانچه فقط یک نفر از هر پنجاه رأی‌دهنده قبل از ورود به جایگاه رأی در 23 ژوئن 2016 جوری دیگری فکر می‌کرد نتیجه همه‌پرسی متفاوت می‌بود و در آن صورت عملیات کرملین به‌خوبی می‌توانست موازنه را به هم بزند.

ازآنجایی‌که عملیات نفوذ روسیه متمرکز بر مخاطبان متشتت است، نتیجه بسیار نزدیک همه‌پرسی می‌توانست تحت تأثیر هر یک از این مؤلفه‌ها قرار گیرد. امتناع دولت انگلیس برای آمادگی در آن زمان و مخالفت فعلی با انجام تحقیقات نشان می‌دهد که دولت جانسون آماده مدیریت حقایق نیست و چنین وضعیتی به نفع نفوذ کرملین است.