موسسه تحقیقات صلح بین المللی (SIPRI) بر روی وب‌سایت خود گزارش داد: داده ‎های جدید مرکز داده‌های صنعت تسلیحاتِ SIPRI نشان می‎دهد که فروش سلاح و خدمات نظامی توسط 100 شرکتی که در فهرست این موسسه قرار دارند، از سال 2002 تاکنون 47 درصد افزایش داشته است. این گزارش به دلیل نبود اطلاعات لازم برای داشتن برآورد صحیح، شرکت‎های چینی را شامل نمی‌شود.

برای اولین بار از سال 2002 تاکنون پنج رتبه اول فهرست را منحصراً شرکت‎هایی در اختیار دارند که در آمریکا مستقر هستند. لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، ریتون و جنرال دینامیکز. این پنج شرکت به‌تنهایی 148 میلیارد دلار و 35 درصد کل فروش تسلیحات را در میان این 100 شرکت به خود اختصاص دادند. فروش کلی تسلیحات شرکت‌های آمریکایی بالغ‌بر 246 میلیارد دلار معادل 59 درصد کل فروش‌های تسلیحاتی بود. این رقم در مقایسه با سال 2017 افزایش 7.2 درصدی داشته است.

فروش تسلیحاتی شرکت‎های روسی در این سال ثابت مانده است. فروش ترکیبی تسلیحاتی 10 شرکت روسی در رتبه‌بندی سال 2018 برابر 36.2 میلیارد دلار بود. سهم آن‌ها از فروش تسلیحات در میان این 100 شرکت از 9.7 درصد در سال 2017 به 8.6 درصد در سال 2018 کاهش داشت. این امر را می‎توان با رشد قابل‌توجه فروش ترکیبی توسط شرکت‎های آمریکایی و اروپایی در سال 2018 توضیح داد. آلماز آنتی، شرکت بزرگ سازنده تسلیحات روسیه، تنها شرکت روسی است که در 10 رتبه اول این فهرست قرار دارد (جایگاه نهم را در اختیار دارد). فروش این شرکت در سال 2018 حدود 18 درصد افزایش داشت و به 9.6 میلیارد دلار رسید.

فروش ترکیبی تسلیحات 27 شرکت اروپایی که در میان این 100 شرکت قرار دارند، در سال 2018 افزایش داشت و به 102 میلیارد دلار رسید. فروش‎ های تسلیحاتی شرکت ‎های فرانسوی افزایش داشت اما شرکت ‏های انگلیسی و آلمانی کاهش فروش داشتند.

فروش تسلیحاتی شرکت‎های مستقر در انگلیس به 4.8 درصد کاهش داشت و به 35.1 میلیارد دلار رسید اما همچنان در اروپا بالاترین رقم را در اختیار دارد. شرکت بی.اِی. ای سیستمز که رتبه ششم را در اختیار دارد، بزرگ‎ترین تولیدکننده سلاح جهان در خارج از آمریکا است. فروش این شرکت در سال 2018 با 5.2 درصد کاهش به 21.2 میلیارد دلار رسید. شش شرکت از هشت شرکت انگلیسی که در این فهرست قرار دارند در سال 2018 کاهش فروش داشتند.

رشد کلی‌فروش شرکت‎های فرانسوی عمدتاً نتیجه 30 درصد افزایش فروش شرکت هواپیماسازی داسو اویاسیون بود. فروش کلی چهار شرکت آلمانی حاضر در این فهرست نیز 3.8 درصد کاهش داشت.

80 شرکت از شرکت‌های حاضر در این فهرست در سال 2018 در آمریکا، اروپا و روسیه قرار داشتند. از 20 شرکت باقی‌مانده نیز شش شرکت در ژاپن، سه شرکت در اسرائیل، هند و کره جنوبی، دو شرکت در ترکیه و سه شرکت باقی‌مانده نیز در استرالیا، کانادا و سنگاپور واقع هستند.

فروش ترکیبی سلاح شش شرکت ژاپنی در سال 2018 نسبتاً ثابت بود. این شرکت‌ها با فروش 9.9 میلیارد دلار برابر با 2.4 درصد از کل فروش را در اختیار داشتند. شرکت‌های اسرائیلی 2.1 درصد را به خود اختصاص دادند. فروش سه شرکت هندی 5.9 میلیارد دلار بود. سه شرکت کره جنوبی 5.2 میلیارد دلار فروش در سال 2018 داشتند که معادل 1.2 درصد بود. فروش تسلیحات شرکت‎های ترک حاضر در این فهرست 22 درصد افزایش در سال 2018 داشت و به 2.8 میلیارد دلار رسید.