مایکل جی مازار، ریان مایکل بائر، ابیگیل کیسی، سارا هینتز، لوک جی ماتیوس، پژوهشگران موسسه رند این تهدید رو به رشد را در تحلیلی که درباره ویژگی‌ها و اثرات آن برای آینده انجام داده‌اند و روی پایگاه اینترنتی این اندیشکده منتشر شد، جنگ اجتماعیِ در فضای مجازی نامیدند.

نویسندگان این پژوهش برای درک خطر جنگ اجتماعی در فضای مجازی به بررسی شواهد در طیفی از مقولات پرداختند تا برخی رئوس کلی مقدماتی را در خصوص چگونگی تکامل احتمالی این تکنیک‌ها در آینده ترسیم کنند.

این تحقیق مبتنی است بر 1) پژوهشی مفصل درباره روندها و ویژگی در حال تغییر محیط‌های اطلاعاتی در آمریکا و دیگر دموکراسی‌های پیشرفته؛ 2) یافته‌های تحقیقات علوم اجتماعی درباره نگرش ها و عقاید؛ 3) توسعه فن‌آوری‌های نوظهور مربوطه که با اقداماتی در زمینه دستکاری اجتماعی خصمانه و اقدامی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر، یعنی جنگ اجتماعی در فضای مجازی، رابطه دارند.

نویسندگان این پژوهش سپس سه سناریو را در خصوص اینکه دستکاری اجتماعی چطور می‌تواند بر اجتماعات پیشرفته در دهه آینده تاثیر بگذارد، ترسیم می‌کنند.

این تحلیل به مجموعه مقدماتی از ویژگی‌هایی اشاره دارد که می‌توانند به تعریف چالش در حال ظهور جنگ اجتماعی در فضای مجازی کمک کنند؛ از جمله اینکه امنیت ملی بیش از پیش بر یک محیط اطلاعاتی ارتجاع‌پذیر و یک توپوگرافی اجتماعی قوی متکی خواهد بود و این مناقشه بیش از پیش میان و در بین شبکه‌ها به راه خواهد افتاد.

اگرچه انجام تحقیقات بیشتر ضروری است، اما نویسندگان در خاتمه این تحقیق به راه‌های مختلف برای تقویت تاب آوری دموکراتیک در مواجهه با این خطر روبه‌رشد از جمله از طریق ایجاد ایمن‌سازی و تاب‌آوری در برابر بدترین اشکال دستکاری اجتماعیِ بر مبنای اطلاعات و از طریق درک بهتر عملکردها و ضعف‌های فن‌آوری‌های در حال ظهور اشاره می‌کنند.

 

یافته‌های مهم

  • امنیت ملی بیش از پیش به یک محیط اطلاعاتی تاب آور و حتی به یک توپوگرافی اجتماعی قوی متکی خواهد بود. این عناصر احتمالا به اشکال کلاسیک امنیت اطلاعات و نیز نهادهای قوی میانجی و جمعیتی نیازمند هستند که به طور دائمی در برابر تکنیک‌های دستکاری اجتماعی ایمن‌سازی شود.
  • مانعی که میان تلاش‌های عمومی و خصوصی و مسئولیت‌ها وجود دارد در حال محو شدن است؛ امنیت ملی بر همکاری بازیگران خصوصی و سرمایه گذاران عمومی متکی خواهد بود. فن‌آوری‌ها و تکنیک‌های این نوع مناقشه، به شکلی روزافزون در دسترس طیف گسترده‌ای از بازیگران قرار دارد. قدرت خصوصی در این عرصه با قدرت عمومی برابری می‌کند و در برخی موارد از آن فراتر می‌رود.
  • مناقشه به شکلی روزافزون میان و بین شبکه‌ها راه خواهد افتاد. بازیگران دولتی احتمالا چنین شبکه‌هایی را توسعه می‌دهند تا قابلیت‌های خود را در زمینه جنگ اجتماعی در فضای مجازی در برابر اقدام تلافی جویانه تقویت کنند. درک یک شبکه جهانی مبهم، حفظ یک تصویر دقیق از آن و اقدام تلافی‌جویانه در برابر آن کاری بسیار دشوار خواهد بود.

 

توصیه‌ها

  • سرمایه‌گذاری برای پژوهش و درک محدودیت‌های آگاهی ما از ویژگی حقیقی محیط اطلاعاتی در حال تکامل و مسیرهای احتمالی آن، دینامیک‌های علت و معلولی مهم در این تحول، چگونگی واکنش جمعیت‌ها به اشکال مختلف دستکاری اجتماعی و اینکه موثرترین پاسخ‌ها چه چیزهایی می‌تواند باشد.
  • ایجاد شکل‌هایی از ایمن‌سازی و تاب‌آوری در برابر بدترین شکل‌های دستکاری اجتماعی مبتنی بر اطلاعات.
  • جدی گرفتن نقش پیشتازی که امروزه رسانه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند و جدی گرفتن ویژگی رویه‌سازی که بسیاری از مباحث مربوط به کنترل اطلاعات در آن عرصه اجرا می‌کنند.
  • سرمایه‌گذاری برای ایجاد موسسات واسطه اطلاعاتی جدید و کاملا قابل اطمینانی که بتوانند به افکار عمومی کمک کنند تا وقایع را متوجه شوند.
  • کار کردن برای رسیدن به هنجارهای بین‌المللی که استفاده از جنگ اجتماعی در فضای مجازی را محدود می‌کند.
  • درک بهتر عملکردها و ضعف‌های فن‌آوری‌های در حال ظهور، به ویژه کانال‌های اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده، و تصمیم‌سازی‌های الگوریتمی.

برای دریافت متن کامل این پژوهش روی این لینک کلیک کنید.