معاهده‌ها، که بر پایه اصول و قواعد نظام حقوق بین الملل وضع می‌شوند، در پی بیشینه سازی منافع و کمینه سازی تهدیدهای پیش روی دولت‌های متعاهدند.

هرچه وابستگی و همبستگی کشورها به یکدیگر بیشتر باشد، نیازشان به این معاهده‌ها جدیتر می‌شود. دنیای سایبر، بستر مشترک منافع و تهدیدهای جامعه ملل امروز است و دولت‌ها را وادار کرده تا علیرغم افتراق‌ها و اختلاف‌های دنیای فیزیکی، به یکپارچگی رو آورند و از این نگاه، معاهده‌های فراملی سایبری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورها، نیازمند حضور اثربخش‌تر در نظام معاهدات فراملی سایبری است. در غیر اینصورت، سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه پایدار سایبری بی‌معنا خواهد بود.

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مرور معاهده های فراملی سایبری پرداخته است که در این لینک قابل دسترسی است.