روزنامه چاینا دیلی نوشت: اگر دونالد ترامپ بخواهد طرح آغاز تحقیقات درباره سرقت فناوری چین از آمریکا را اجرا کند، این اقدام خطر جنگ تجاری بین دو کشور را افزایش می دهد.

روزنامه چاینا دیلی افزود: تصمیم احتمالی ترامپ برای آغاز این تحقیقات، که ظاهرا قرار است امروز دوشنبه اعلام شود، می تواند تنش ها به خصوص بر سر مالکیت معنوی را تشدید کند.

یک مقام رسمی آمریکایی روز شنبه به خبرنگاران گفت: ترامپ احتمالا دستور آغاز تحقیقات تجاری درباره چین را صادر خواهد کرد تا دفتر تجاری آمریکا این مساله را بررسی کند که آیا چین در حال سرقت فناوری و مالکیت معنوی از آمریکا است.

دولت چین هنوز واکنشی به این تحولات نشان نداده است. این روزنامه افزود: تصمیم ترامپ برای استفاده از قدرت و اختیارات خود برای برقراری تعادل در تجارت با چین می تواند موجب آغاز یک جنگ تجاری شود. تحقیقات دولت آمریکا درباره سیاست های تجاری چین می تواند در نهایت موجب افزایش تنش به خصوص در زمینه حقوق مالکیت معنوی شود.

منبع: تسنیم