مرکز مطالعات الروابط در این باره نوشت: نحوه تعامل آمریکا با پرونده کردستان عراق حقیقت شیوه سیاسی امریکا را نشان می دهد، به شکلی که آمریکا با نادیده گرفتن اختلافات میان بغداد و اقلیم کردستان عراق به دنبال دستاوردهای دیگری است که زمینه را برای مرحله جدید فراهم می نماید.

بر این اساس می توان راهبرد آینده آمریکا در عراق را بر اساس داده های میدانی در موارد زیر خلاصه نمود:

۱- آمریکا تلاش می کند اهداف سیاسی و نظامی روشنی را برای پیروزی کامل بر تشکیلات تروریستی داعش تدوین نماید و از طریق کمک به نیروهای امنیتی و نظامی عراق، در برابر جهانیان این گونه القا نماید که این کشور بیشترین نقش را در نابودی تروریسم در عراق و سوریه داشته است.

۲- تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق از طریق ابقای تعدادی از نیروهای رزمی و ویژه آمریکایی به بهانه حمایت از سرزمین هایی که داعش از آنها اخراج شده است و ادامه تعقیب تشکیلات داعش در عراق و رصد تحرکات آن و شکست برنامه های داعش برای بازگشت دوباره.

۳- هدف مهار ایران اهمیتی برجسته در راهبرد جدید آمریکا دارد، بر این اساس آمریکا در سیاست جدید خود تلاش خواهد نمود دولت عراق را از وابستگی به اهداف سیاست ایران در منطقه دور سازد.

۴-پشتیبانی از دولت العبادی و ارائه انواع حمایت ها و مشارکت در تقویت نقش آن در ادامه مبارزه با اعضای تشکیلات داعش در عراق و شروع به بازسازی و سازندگی مناطق متضرر و تقویت حمایت بین المللی از طریق برگزاری کنفرانس های کمک به بازسازی عراق همچون کنفرانسی که قرار است در ماه دسامبر 2017 در کویت برگزار شود.

۵- حفظ روابط ممتاز و برجسته با دولت کردستان عراق و تقویت نقش سیاسی آمریکا در این  منطقه مهم و تلاش دولت آمریکا برای تعمیق پیوندهای تاریخی با کردهای اقلیم کردستان

۶- ابقای کنترل میدانی و هوایی و ادامه برنامه های امنیتی و اطلاعاتی برای جلوگیری از ایجاد راه های ارتباطی زمینی برای ادامه ارتباط میان تهران و دمشق از طریق بغداد

۷- پایبندی به مبدأ حفظ منافع عالی آمریکا در منطقه خاورمیانه و عراق