وزیر امور خارجه اسبق آلمان در نوشتاری با عنوان “برندگان و بازندگان جدید خاورمیانه ” که در روزنامه انگلیسی زبان “گالف نیوز” چاپ “دبی ” منتشر شد- نوشت : “جنگ ها و درگیری های خونین خاورمیانه به خصوص پیشروی های داعش در عراق و سوریه نه تنها یک بحران انسانی را رقم زده بلکه نظم منطقه ای پیشین خاورمیانه را نیز در هم ریخته است : نظمی که بعد از جنک جهانی اول تاکنون تقریبا دست نخورده باقی مانده بود به عبارتی یک خاورمیانه جدید در حال شکل گیری است.”

وی ضعف سیاسی قدرت های جهانی همچون آمریکا و برخی از بازیگران منطقه ای همچون ترکیه و عربستان را که معادلات قدرت در خاورمیانه را دستخوش دگرگونی کرده است، از مشخصه های بارز نظم جدید برشمرد.

این دیپلمات سابق آلمانی افزود: “به نظر می رسد ایران بزرک ترین برنده منطقه ای این صحنه باشد سیاست های آمریکا در دوران “جرج بوش ” به افزایش نفوذ ایران در عراق و افغانستان منجر شد. همکاری ایران برای یافتن راه حل های پایدار در عراق و سوریه لازم است و تهران در حل مناقشه فلسطین و اسراییل و همچنین درگیری های لبنان نیز نقش مهمی بازی می کند یافتن راه حل برای بحران های متعدد منطقه بدون حضور ایران ممکن نیست.”

فیشر که سابقه حضور در مذاکرات هسته ای ایران را دارد- با اشاره به گفت و گوهای جاری میان ایران و غرب تصریح کرد: “اگر توافق هسته ای حاصل شود و یا حتی توافق موقت ژنو برای مدتی کوتاه تمدید شود و چشم انداز واقع بینانه ای برای دستیابی به توافق نهایی وجود داشته باشد، نقش منطقه ای ایران جدی تر و سازنده تر خواهد شد .”

منبع: ایرنا