کمال درویش، کارشناس موسسه بروکینگز نوشت: صرف‌نظر از اینکه دلایل سقوط قیمت نفت چیست، که احتمالا می تواند ترکیبی از عوامل فوق باشد، پیامد کاهش قیمت نفت شبیه هم است.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول اعلام داشت که قیمت پایین نفت می تواند به تقویت رشد اقتصاد جهانی منجر شود و اقتصادهای پیشرفته وارد کننده نفت بیشترین سود را از این کاهش قیمت می برند.

البته تاثیر این کاهش بر تلاش ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی می‌تواند مخرب باشد. کاهش قیمت پایدار نه تنها منابع انرژی تجدیدپذیر را کمتر رقابتی می‌سازد، بلکه با خارج ساختن تحقیق و سرمایه‌گذاری از این منابع، ظرفیت رقابتی آنها را در آینده دچار مشکل خواهد کرد.

قیمت پایین نفت، انگیزه برای مصرف کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها برای اتخاذ رویه‌های بهره‌وری محور مصرف انرژی را کاهش می دهد. این یک نگرانی جدی ناشی از کاهش قیمت نفت می باشد.

به هرحال سقوط قیمت نفت یک فرصت کم نظیر سیاسی برای ارائه یک قیمت گذاری کربنی (مالیات بر کربن) فراهم می نماید. یکی از استدلال ها علیه مالیات بر کربن این بود که بهای انرژی را گران کرده است.

با وجود اطمینان خاطرهایی مبنی بر اینکه این قبیل مالیات‌ها به مالیات‌دهندگان برمی گردد، این امر برای چیره شدن بر مقاومت سیاسی به ویژه در آمریکا کافی نبود.

اما با کاهش قیمت نفت اینک مالیات بر کربن می‌تواند وضع شود بدون اینکه لازم باشد قیمت انرژی را برای مصرف کنندگان افزایش داد. سیاستگذاران به سادگی باید مایل باشند تا از برخی تاثیرات انگیزشی کوتاه مدت انرژی ارزان دست بکشند. در حقیقت با قیمت به اندازه کافی پایین انرژی، مصرف‌کنندگان همچنان می توانند از هزینه های پایین انرژی سود ببرند.

بحث بر سر نحوه قیمت‌گذاری کربنی همچنان ادامه دارد. یک گزینه ارائه سیستم قیمت گذاری کربنی منعطف و وابسته به قیمت نفت خواهد بود. برای مثال برای هر پنج دلار کاهش قیمت در هر بشکه نفت، مالیات بر کربن می‌تواند با یک مبلغ خاصی اضافه شود و با افزایش قیمت نفت به ازای هر پنج دلار در هر بشکه، مالیات مذکور می‌تواند کاهش یابد.

رهبران جهان باید از فرصت کاهش قیمت نفت برای عبور از قیمت غیرمستقیم کربن (مالیات بر کربن) و حصول یک مالیات آشکار بر کربن که می‌تواند جهان را در یک مسیر رشد پایدار قرار دهد، استفاده نمایند.

برای تاثیرگذاری واقعی، طرح های مالیات بر کربن (قیمت گذاری کربن) باید در تمامی اقتصادهای عمده معرفی و ارائه شود.

با توجه به وجود لایه‌های مختلف مالیات، هزینه ها و یارانه ها بر محصولات انرژی در کشورهای مختلف، هم‌تراز ساختن هزینه موثر کربن با سطح اقتصادی کارآمد زمان‌بر خواهد بود.

ارائه سیستم متعادل و منعطف مالیات بر کربن در اقتصادهای عمده اولین گام مهم در این مسیر می باشد. شرایط امروز سقوط و کاهش قیمت نفت جهان را قادر می سازد تا چنین گامی را بردارد.

چنین سیستم مالیات بر کربن باید متعادل باشد تا از نظر سیاسی امکانپذیر و منعطف باشد تا به برقراری قیمت با ثبات انرژی برای مصرف‌کننده کمک نماید و این قبیل مالیات به مرور افزایش یابد تا اقتصاد جهانی را در یک مسیر پایدار قرار دهد. مهم اینکه چنین امری باید سریع اجرایی شود. ناگفته نماند که این قبیل فرصت ها برای همیشه باقی نخواهد ماند.