متیو داس، یاسمین طائب، کن گیود و کن سوفر در گزارشی که برای مرکز پیشرفت آمریکایی تهیه کردند، نوشتند: اسلام هراسی در آمریکا شکل‌های متنوعی به خود گرفته است.

جو عمومی وحشت و خشم علیه مسلمانان آمریکایی، شعارهای حقوق مذهبی و پوشش خبری جانبدارانه بمبگذاری ماراتن بوستون، سیاست‌های سازمان یافته ای که در آنها مسلمانان یک خطر محسوب می شوند و در رأس آنها اصول آموزشی اف بی آی که در آنها اسلام مذهب خشونت خوانده شده است، نمونه هایی از این شکل‌های اسلام هراسی است.

با این حال، در کنار تلاش های گسترده شبکه های اسلام هراسی در آمریکا در چند سال گذشته، جامعه آمریکایی نیز در قبال آنها هوشیار شده است.

در سراسر آمریکا، چه در سازمان‌های دولتی و قضایی و چه در شبکه های رادیو و تلویزیونی، اعضای شبکه اسلام هراسی به بسط اطلاعات نادرست درباره جامعه مسلمانان آمریکا و نقش آنها در جامعه آمریکایی می پردازند.

اولین گزارش «وحشت، اتحاد» که در سال 2011 توسط مرکز پیشرفت‌های آمریکایی منتشر شد، قسمت کوچکی از فعالیت­های افراد و سازمان­هایی را به نمایش گذاشت که شبکه اسلام هراسی را تشکیل می دهند. گزارش نشان می‌دهد که چگونه این شبکه‌ها، احساسات ضداسلامی را در آمریکا گسترش می‌دهند و این اقدامات در زندگی میلیون‌ها شهروند عادی آمریکایی تاثیر می‌گذارد.

این ستادهای اسلام هراسی در آمریکا شبیه به قسمت‌هایی از تاریک ترین فصل های تاریخ این کشور می ماند. چنانکه ریشه های اسلام هراسی یعنی نا آگاهی، اطلاعات نادرست به همراه تعمیم گسترده آنها، احساسات نفرت انگیز ضد‌سامی‌گرایی و مبارزات دیگر اقلیت ها برای حقوق برابر در آمریکا را به ذهن متبادر می کنند.

میلیون­ها مسلمان در سراسر آمریکا اگرچه پایبند به قوانین آمریکا هستند با تبعیض، پرونده سازی و نظارت غیرقانونی تنها به خاطر باورهای مذهبی‌شان مواجه می‌شوند. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا اعمال آزادانه باورهای مذهبی را در آن قانون درج کردند. توماس جفرسون، به ویژه در تهیه پیش نویس نخستین اصلاحیه قانون اساسی حمایت از مسلمانان را در نظر داشت.

برای مبارزه با این نفرت پراکنی، جامعه آمریکایی باید تعصب ها در قبال مسلمانان را به هر شکلی محکوم کنند. چه این نفرت‌پراکنی ها در قالب برنامه های آموزشی دولتی برای مبارزه با تروریسم باشد، چه به شکل تبلیغات نفرت افزا در دو سمت اتوبوس های دولتی و متروها در آید.

همچنین برای آنکه تبلیغات سیاسی علیه مسلمانان به صورت موفقیت‌آمیزی از میان برود، باید در قبال همه تلاش‌ها برای اهریمنی جلوه دادن مسلمانان آمریکا یا حذف‌شان از حوزه عمومی هوشیاری مستمر داشت. در این میان، اگر جامعه آمریکایی نتواند در مقابل فعالیت­های شبکه­های اسلام هراسی بایستد، نابرابری و بی عدالتی به شکل حملات خشونت آمیز، جرم­های از روی نفرت، سیاست های ناعادلانه و دیدگاه منفی عمومی ادامه خواهد یافت.

شبکه های اسلام هراسی همچنان به دنبال فرصت‌هایی است تا برنامه های خود را پیش ببرد. ظهور داعش با حمله هایی در اتاوا، کانادا، سیدنی، استرالیا، پاریس و فرانسه که انگیزه‌های به ظاهر مذهبی داشت، برای تبلیغات خصمانه سازمان‌های ضد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.

این گروه اقدامات چند افراطی را بهانه ای برای رفتار تبعیض آمیز و جاسوسی دو و نیم میلیون آمریکایی قرار می دهد. نظریه پردازان اسلام هراسی اینگونه القا می کنند که همه مسلمانان تروریست هستند و آمریکا باید به صورت مؤثری در جنگ با 1.6 میلیارد مسلمان باشد. چنین تصوری هم توهینی به سنت‌های آمریکا و کثرت گرایی است و هم تصویر آمریکا را به شدت در دیگر نقاط جهان تخریب می کند.

در چند سال گذشته، اگرچه در میان مقامات منتخب در میان هر دو جناح سیاسی پیشرفت های مثبتی در این زمینه دیده می‌شود، اما احساسات ضد اسلامی هنوز هم راه خود را به رسانه های محافظه کار یا حتی لیبرال باز کرده است.

به احتمال زیاد اسلام هراسی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 2016 هم در میان مباحثات ملی آمریکا باقی خواهد ماند.

گزارش به خوبی نشان می دهد که سیاست های ترویج شده برای اسلام هراسی سبب پایمال شدن حقوق مدنی و آزادی های همه در آمریکا چه مسلمانان آن جامعه و چه دیگر شهروندان می شود.

نقد و بررسی این گزارش را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.