لری هانائو در تحلیلی که اندیشکده رند منتشر کرد، نوشت: به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی به سبب توانایی اندک برای تاثیر‌گذاری بر نتیجه جنگ داخلی سوریه و نیز علاقه محدود به مداخله در این جنگ، بازیگری غیرفعال در حوادث اخیر باشد.

اسرائیل منافع امنیتی حیاتی در سوریه ندارد که بخواهد پیش ببرد. منافع اسرائیل در سوریه عبارتند از: به حداقل رساندن نفوذ ایران و روسیه در سوریه، مانع شدن از انتقال سلاح‌های پیشرفته برای حزب‌الله، جلوگیری از اینکه سوریه یک تهدید نظامی معتبر برای اسرائیل به شمار برود یا چنین گزینه ای در اختیار ایران بگذارد، تضعیف مشروعیت ادعای سوریه در بلندی‌های جولان و جلوگیری از اینکه شبه‌نظامیان سنی زیرساخت‌ها یا پایگاه‌های عملیاتی در امتداد مرز اسرائیل ایجاد کنند.

تا زمانی که جنگ در سوریه به طور چشمگیری تغییر مسیر ندهد، راهبرد اسرائیل احتمالا این موارد خواهند بود: نظارت دقیق بر رویدادها، همکاری با مسکو برای به حداقل رساندن احتمال درگیری ناخواسته با روسیه و نیز انجام حداقل اقدامات مستقیم لازم برای محافظت از خود.

اسرائیل در چهار حوزه اصلی اقدام کرده است:

  • مراقب قلمرو خود بوده و به حملات برون مرزی واکنش نشان داده است،
  • مواضع حزب الله و انتقال دهندگان سلاح را بمباران کرده است،
  • از سوری های مخالف نظام سوریه به طور مخفیانه حمایت کرده، و
  • با روسیه تعامل داشته است.

گزینه هایی که پیش روی اسرائیل قرار دارند، محدود است: اسرائیل با بمباران مخفیگاه‌های سلاح و حمل موادی که قرار است به دست حزب الله برسد، جلوی کمک تهران را به این گروه بگیرد.

با این حال، اسرائیل توانایی اندکی برای تاثیرگذاری بر رویدادها در سوریه دارد. این موجب می شود نتواند نفوذ ایران و روسیه را تعدیل کند، نتواند بر توانایی اسد برای بقا تاثیر بگذارد یا بر گروه‌ها یا افرادی که جایگزین اسد می‌شوند نفوذ داشته باشد.

به همین خاطر، اسرائیل باید بر تلاش های سیاسی، نظامی و مخفیانه برای دور نگه داشتن ایران، حزب‌الله و دیگران از مناطق نزدیک مرز اسرائیل که تهدیداتی برای امنیت اسرائیل به وجود می آورند، متمرکز شود.

 

نقد و ارزیابی:

این مقاله که در اندیشکده آمریکایی رند منتشر شده از یک سو تلاش دارد سران رژیم صهیونیستی را به واقع گرایی فرابخواند، از سوی دیگر تلاش دارد این رژیم را از اتهام ایجاد ناامنی و بی ثباتی در سوریه تبرئه کند. این در حالی است که به صورت ضمنی در مقاله تصریح شده که وضعیت موجود در سوریه، مطلوب ترین وضعیت برای رژیم صهیونیستی است و در همین حال به این مساله اعتراف کرده که تل آویو به شکل مخفیانه به حمایت از تروریست ها در سوریه می پردازد.