هو شیشنگ، مدیر “موسسه مطالعات جنوب و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه” در موسسه چینی روابط بین الملل معاصر (CICIR) در مصاحبه‌ای گفت: اشارۀ نخست وزیر نارندرا مودی به بلوچستان در سخنرانی خود در روز استقلال، “جدیدترین نگرانی” برای چین و محققان آن است.

پژوهشگر این اندیشکده چینی که وابسته به وزارت امنیت کشور چین است، همچنین گفت روابط نظامی رو به رشد هند با آمریکا و نگرش تغییریافته آن در مورد دریای مورد مناقشه چین جنوبی زنگ خطر را برای چین به صدا در می‌آورد.

هو گفت تازه ترین نگرانی برای چین سخنرانی نخست وزیر نارندرا مودی و اشاره به “قلعه سرخ” است که در آن او انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه رفت و ادعا کرد که پاکستان مردم را در کشمیر آزاد و در بلوچستان سرکوب شده می خواهد.

وی افزود: “این می تواند به عنوان نقطه عطفی در سیاست هند در قبال پاکستان محسوب شود. اینکه چرا محققان چینی نگران هستند به این دلیل است که برای اولین بار است که هند این گونه موضع گیری می کند”.

هو گفت چین از آن بیم دارد شاید هند از عناصر “ضددولتی” در بلوچستانِ ناآرامِ پاکستان که پکن در آنجا در حال ساخت CPEC  چهل و شش میلیارد دلاری است، استفاده  کند. CPEC کلیدی برای موفقیت پروژه بلندپروازانه “یک جاده، یک کمربند” چین است.

هو گفت: “این نگرانی وجود دارد که هند ممکن است از همان روشی استفاده کند که هند معتقد است پاکستان استفاده می‌کند و به طور متقارن از عناصر ضددولتی در پاکستان استفاده کند.”

وی با اشاره به ادعای دخالت هند در حمایت از جدایی‌طلبان در بلوچستان، گلیلگیت-بالتیستان و کشمیرِ تحت اشغال پاکستان گفت “اگر این نوع توطئه آسیبی به CPEC وارد کند چین ناگزیر به درگیر شدن است.”

طرح در حال اجرای CPEC، بزرگ‌ترین استان چین، سین کیانگ، را به بندر گوادر پاکستان در بلوچستان، که مورد حمله شورشیان و جدایی‌طلبان واقع شده است، متصل خواهد کرد. هند با ایجاد این کریدور به شدت مخالفت کرده، چرا که از گیلگیت-بالتستان و کشمیر تحت اشغال پاکستان که هند ادعای مالکیت آن را دارد، عبور می کند.

پاکستان پیوسته هند را به تحریک ناآرامی در این منطقه متهم کرده است – اتهامی که هند آن را تکذیب می‌کند.

با این حال، کارشناسان می‌گویند اشاره مودی به این منطقه دادن علامت به پاکستان است که دهلی نو می‌تواند تنش ها در منطقه را به عنوان تلافی در برابر حمایت پاکستان از تروریست‌های جامو و کشمیر افزایش بخشد.

هو خاطر نشان ساخت “این به پاکستان کمک نخواهد کرد که به یک کشور معمولی تبدیل شود.” وی یادآور شد همکاری‌های دفاعی فزاینده بین هند و آمریکا هم‌چنین عامل نگران کننده ای برای چین است.