وبگاه آمریکایی «وار ایز بورینگ» در تحلیلی پیرامون نبردهای نامتقارن و الگوگیری کشورهای مختلف،به منازعه تایوان با همسایگانش می پردازد.

این وبگاه در تحلیل خود با مثال زدن از «ایران» به عنوان یکی از الگوهای نبردهای نامتقارن نوشت: تایوان باید به خوبی مدل نبرد نامتقارن ایران برابر آمریکا را مطالعه کند.

بر اساس این گزارش، ایران نیز که با چالش دفع نیروهای آمریکا مواجه است ،موفق شده محاسبات ابتدایی ارتش های آمریکا و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با توسعه و بکارگیری قابلیت های نامتقارن و ادغام آن با نیروهای کلاسیکش برهم زند.

ایران با بکارگیری انبوه قایق های تندروی مجهز به موشک های ضد کشتی و اژدر و ترکیب با پهپادهای ارزان قیمت دسترسی ناوگان دریایی آمریکا به خلیج فارس و دریای عمان  را دشوار ساخته و حتی سامانه دفاع هوایی یک مهاجم را درهم شکند. این کشور همچنین بر توسعه قابلیت های مین های دریایی و سرعت توسعه  آن تمرکز کرده است.

بر این اساس ،سامانه موشکی سطح به دریای ایران متحرک و دارای بردهای متفاوت بوده و با بهبود قدرت هدف گیری، آن ها کشنده تر و شناسایی و انهدامشان دشوار شده است.

موشک های برد کوتاه بالستیک ایران نیز با استتار می توانند با دقت به نیروهای آمریکا مستقر در بنادر و پایگاه های هوایی شرکایش ضربه بزنند و مانع وقوع سناریوی سال 2002 تا 2003 که منجربه  حمله به عراق شد، شوند.

این وبگاه نوشت: ایران بر سامانه دفاع موشکی نستا ارزان «اس -300 » که راهبرد مکمل نبردهای نامتقارن است نیز سرمایه گذاری کرده است. راهبرد بازدارندگی ایران در پی ایجاد  نوعی وضعیت مبهم است به  طوری که برنامه ریزان و سیاستگذاران آمریکا از بکارگیری موفقیت آمیز نیروهای خود علیه این کشور در شک و تردید قرار گیرند. این راهبرد موجب شده تا آمریکا و شرکایش در درگیری محتمل با ایران در منطقه بازنگری کنند.

در انتهای این مطلب آمده است: تاکنون راهبرد ایرانیان به عنوان یک نیروی بازدارنده به ویژه از دریا و یا آسمان به طور قابل توجهی موثر بوده است.الگوی ایران در نبردهای نامتقارن درس های خاص برای تایوان دارد

منبع:دیپلماسی ایرانی