از سوی دیگر دونالد ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خود راه افراط را در پیش گرفته و نخست وعده کرده بود توافق هسته‌ای را پاره کند و سپس قول داد در آن تجدید نظر نماید، اکنون خواستار این شده که مجلس نمایندگان امریکا یک بررسی اصولی درباره برجام نموده و خود همین موضوع را در دستور کار شورای امنیت ملی امریکا قرار داده تا تطبیق یا عدم تطبیق آن را با امنیت ملی امریکا بررسی نماید.
این در حالی است که همزمان نیز پومپئو رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی امریکا (CIA) دستور داده که کلیه بندهای توافق هسته‌ای مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جاسوسان امریکایی در سرتاسر جهان اجرای دقیق این بندها را مورد ارزیابی نزدیک قرار دهند. بدین ترتیب مشاهده می شود همه مقامات و سازمان ها بویژه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی امریکا با چنان اشتیاقی به دنبال یافتن شکافی در توافق هسته‌ای هستند تا بلکه بتوانند آن را به مردم امریکا و جهانیان معرفی نموده و به سبب آن توافق هسته‌ای را نقض نمایند.

بنابراین در چنین فضایی موضع مثبت وزیر خارجه امریکا در جمع مخالفان سرسخت برجام در صحنه سیاسی امریکا از یک سو نشان از آن دارد که به رغم مخالفت جویی‌های پیشین ترامپ با برجام، حالا آنها هم با واقع بینی متمایل به حفظ آن هستند و همین امر می‌تواند زمینه را مهیای تعامل مثبت میان تهران و واشنگتن بر سر اجرای برجام نماید.

از سوی دیگر مهر تأیید امریکایی‌ها بر پایبندی ایران به توافق هسته‌ای حاکی از استحکام متن آن در چارچوب برد- برد است که مطابق با منافع و امنیت ملی ایران منعقد گردیده به ترتیبی که این‌همه تندرو و مخالف در امریکا بسیج شده‌اند بلکه بتوانند نقطه‌ای برای ورود به آن بیابند اما تاکنون نتوانسته‌اند.

یعنی در چنین فضایی که نهادهای مهم بین‌المللی با ریز بینی و حساسیت دوچندان به دنبال بهانه‌ای برای نقض توافق هسته‌ای هستند، رویکرد هوشمندانه ایران در دستیابی به برجام و پایبندی تمام و کمال به آن از بروز اختلاف نظر و کارشکنی بویژه در ارتباط با امریکا جلوگیری کرده است.

این نکته بیش از هرچیز باید مورد توجه منتقدان داخلی قرار گیرد. مخالفانی که با نادیده انگاشتن ارزش های این توافق بزرگ و پیامدهای راهبردی آن بر امنیت ملی ایران، در ایجاد فشار بر دولت، گوی سبقت را از دشمنان خارجی ربوده‌اند آن هم در شرایطی که تندروهای دولتی امریکا دست به دست یکدیگر داده تا شاید بتوانند روند اجرای برجام را با خلل رو به رو کنند.

بنابراین مخالفان برجام در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری باید خود را با این دستاورد تاریخی کشور همراه سازند و به جای سمپاشی و گمراه نمودن افکار عمومی نسبت به توافق هسته‌ای، تلاش نمایند بویژه در این دوران انتخابات، مردم را به اهمیت و حفظ این دستاورد رهنمون سازند تا کشور بطور یکپارچه از توافق تاریخی خود در برابر دشمنان دفاع نماید.

به هر حال رئیس جمهوری امریکا راهی ندارد جز اینکه قانون سه ماهه تعلیق تحریم‌های مرتبط با توافق هسته‌ای را تمدید نماید زیرا مختصات حقوقی این توافق به اندازه کافی دقیق تنظیم گردیده و یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (2231) به ترتیبی در پشتیبانی آن قرار دارد که جای یافتن شکاف برای دولتمردان امریکا باقی نمی گذارد. اما با توجه به اشتیاق فراوان این دولتمردان و سایر دشمنان منطقه‌ای ایران باید انتظار داشت اگر آب سردی بر روابط در حال سوزان ایران و امریکا در دوره دونالد ترامپ ریخته نشود که امکان دیالوگ سازنده بین طرفین برقرار گردد، با بهانه‌گیری در ابعاد گوناگون و از جمله سوء استفاده از به اصطلاح تروریسم در خاورمیانه، تحریم‌های جدید غیر هسته‌ای علیه ایران به کار گرفته شود و نقش منطقه‌ای ایران افول نماید.

منبع: ایرنا