مرکز مطالعاتی بین‌الملل و راهبردی مستقر در واشنگتن در گزارشی با عنوان “موشک‌های ایران” نوشت:  اگر چه ایران هنوز موشکی را که قادر باشد به آمریکا حمله کند، مستقر یا آزمایش نکرده است، اما تحت برنامه پرتاب به فضای خود، به توسعه فن‌آوری موشک‌های دور ـ برد ادامه می‌دهد. ایران علاوه بر افزایش کمیت زرادخانه موشکی‌اش روی توسعه کیفیت در زمینه دقت و قدرت موشک‌هایش کار می‌کند.

این موسسه مطالعاتی در ادامه گزارش خود جدولی از انواع موشک‌های ایران منتشر و ‌آورده است: ایران با در اختیار داشتن موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد و موشک‌های کروز که می‌توانند اسرائیل و جنوب شرق اروپا را هدف قرار دهند، دارای بزرگ ترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشکی در منطقه خاورمیانه است.

موشک‌ها به یک ابزار اساسی و کلیدی در طرح‌ریزی قدرت ایران و قابلیت‌های ضد دسترسی اتمی منطقه (ابزاری که برای جلوگیری از اشغال یا عبور دشمن در ناحیه‌ای از یک منطقه استفاده می‌شود) در مواجهه با آمریکا و نیروی دریایی و هوایی شورای همکاری خلیج (فارس) در منطقه تبدیل شده است.

منبع: ایسنا