ایران بزرگ‌ترین برنده و عربستان بزرگ‌ترین بازنده جنگ سوریه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: کارشناس خبره صهیونیست در امور خاورمیانه اعلام کرد انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری سوریه به‌زودی پیروزی خود را اعلام کند تا بدین وسیله ایران بزرگترین برنده جنگ سوریه و عربستان بزرگترین بازنده آن باشد.