جدیدترین مطالب

ادعای روزنامه واشنگتن تایمز: ایران ممکن است در حال حاضر ۵ بمب هسته‌ ای داشته باشد و تا ماه می به ۱۲ بمب دست یابد

روزنامه واشنگتن تایمز که از روزنامه های نزدیک به جریان محافظه کار و جمهوری خواهان راستگرای حامی ترامپ است، در ادامه نوشته است: اگر ایران بمبی دارد، چرا در مطبوعات کمتر به آن اشاره می شود؟ ایرانی‌ها احتمالاً نمی‌خواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند تا زمانی که ده‌ها بمب عملیاتی در مکان‌های مختلف نداشته باشند.

Loading

نخست وزیر مالزی

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل شرق آسیا با بیان اینکه تحولات منجر به استعفای ماهاتیر محمد مجموعا به نفع او تمام شد، تأکید کرد: می‌توان گفت این اقدام او به ثبات سیاسی و اقتصادی مالزی هم کمک خواهد کرد.

أحدث الوظائف

ادعای روزنامه واشنگتن تایمز: ایران ممکن است در حال حاضر ۵ بمب هسته‌ ای داشته باشد و تا ماه می به ۱۲ بمب دست یابد

روزنامه واشنگتن تایمز که از روزنامه های نزدیک به جریان محافظه کار و جمهوری خواهان راستگرای حامی ترامپ است، در ادامه نوشته است: اگر ایران بمبی دارد، چرا در مطبوعات کمتر به آن اشاره می شود؟ ایرانی‌ها احتمالاً نمی‌خواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند تا زمانی که ده‌ها بمب عملیاتی در مکان‌های مختلف نداشته باشند.

Loading

نخست وزیر مالزی

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل شرق آسیا با بیان اینکه تحولات منجر به استعفای ماهاتیر محمد مجموعا به نفع او تمام شد، تأکید کرد: می‌توان گفت این اقدام او به ثبات سیاسی و اقتصادی مالزی هم کمک خواهد کرد.

نخست وزیر مالزی

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل شرق آسیا با بیان اینکه تحولات منجر به استعفای ماهاتیر محمد مجموعا به نفع او تمام شد، تأکید کرد: می‌توان گفت این اقدام او به ثبات سیاسی و اقتصادی مالزی هم کمک خواهد کرد.

LATEST CONTENT

ادعای روزنامه واشنگتن تایمز: ایران ممکن است در حال حاضر ۵ بمب هسته‌ ای داشته باشد و تا ماه می به ۱۲ بمب دست یابد

روزنامه واشنگتن تایمز که از روزنامه های نزدیک به جریان محافظه کار و جمهوری خواهان راستگرای حامی ترامپ است، در ادامه نوشته است: اگر ایران بمبی دارد، چرا در مطبوعات کمتر به آن اشاره می شود؟ ایرانی‌ها احتمالاً نمی‌خواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند تا زمانی که ده‌ها بمب عملیاتی در مکان‌های مختلف نداشته باشند.

Loading

نخست وزیر مالزی

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

استعفای ماهاتیر محمد و تحکیم جایگاه او

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل شرق آسیا با بیان اینکه تحولات منجر به استعفای ماهاتیر محمد مجموعا به نفع او تمام شد، تأکید کرد: می‌توان گفت این اقدام او به ثبات سیاسی و اقتصادی مالزی هم کمک خواهد کرد.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

ادعای روزنامه واشنگتن تایمز: ایران ممکن است در حال حاضر ۵ بمب هسته‌ ای داشته باشد و تا ماه می به ۱۲ بمب دست یابد

روزنامه واشنگتن تایمز که از روزنامه های نزدیک به جریان محافظه کار و جمهوری خواهان راستگرای حامی ترامپ است، در ادامه نوشته است: اگر ایران بمبی دارد، چرا در مطبوعات کمتر به آن اشاره می شود؟ ایرانی‌ها احتمالاً نمی‌خواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند تا زمانی که ده‌ها بمب عملیاتی در مکان‌های مختلف نداشته باشند.

Loading