آمادگی چین برای رویارویی نظامی با آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: سخنرانی شی جین پینگ در مراسم صد سالگی تاسیس حزب کمونیست چین (CCP)، رویکردهای نظامی دولت وی را از بسیاری جهات روشن کرد.