آینده‌ای متفاوت در انتظار روابط ایران و کره جنوبی است

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تأکید کرد: در چهار سال اخیر تغییرات راهبردی در روابط جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی رخ داده است و این موجب می‌شود آینده روابط متفاوت از گذشته باشد.