چالش های اقتصاد تاجیکستان

در چند سال اخیر، شاهد حضور کشورهای چین، ترکیه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران در بازارهای تاجیکستان بودیم. چینی ها سعی کرده اند که به دلیل هم مرز بودن با قراردادهای تجاری، مسیر جاده ای را برای خود احداث کنند و موفق به ورود به بازارهای آسیای میانه شوند. اما ایران دیدگاهی متفاوت نسبت به دیگر کشورها دارد.