تقویت چشمگیر قدرت نظامی؛ راهبرد جدید امنیت ملی ژاپن

شورای راهبردی آنلاین – رصد: به نظر می‌رسد در سیاست امنیتی ژاپن، انقلابی در حال وقوع است.