جدیدترین مطالب

همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان

بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیس کلوز در یک فقره، فرانسه ۱۰۰ هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است.

نگرانی لندن از اظهارات ترامپ

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ اوکراین «ظرف ۲۴ ساعت» در صورت انتخاب مجدد، نگرانی‌های لندن را افزایش داد.

افزایش خشونت‌ها علیه پرستاران در فرانسه

هر روز به طور متوسط ۶۵ پرستار یا بهیار در فرانسه قربانی حملات فیزیکی یا کلامی می‌شوند. در شهرستان وانده در غرب فرانسه، یک مسئول برانکارد مقابل یک بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد.

فلسطینیان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند

فلسطینیان در برخی مناطق غزه حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند. با وجود اینکه تهیه آب و غذا برای ادامه زندگی دشوار است و سرپناهی وجود ندارد، اما شماری از مردم غزه می‌خواهند بر روی ویرانه‌های خانه خود زندگی کنند

Loading

حادثه ۱۱ سپتامبر

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: آمریکایی ها می خواهند حداکثر تا تابستان سال آینده، چند پرونده منطقه ای از جمله پرونده سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال این کشور را بازتعریف کنند.

أحدث الوظائف

همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان

بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیس کلوز در یک فقره، فرانسه ۱۰۰ هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است.

نگرانی لندن از اظهارات ترامپ

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ اوکراین «ظرف ۲۴ ساعت» در صورت انتخاب مجدد، نگرانی‌های لندن را افزایش داد.

افزایش خشونت‌ها علیه پرستاران در فرانسه

هر روز به طور متوسط ۶۵ پرستار یا بهیار در فرانسه قربانی حملات فیزیکی یا کلامی می‌شوند. در شهرستان وانده در غرب فرانسه، یک مسئول برانکارد مقابل یک بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد.

فلسطینیان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند

فلسطینیان در برخی مناطق غزه حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند. با وجود اینکه تهیه آب و غذا برای ادامه زندگی دشوار است و سرپناهی وجود ندارد، اما شماری از مردم غزه می‌خواهند بر روی ویرانه‌های خانه خود زندگی کنند

Loading

حادثه ۱۱ سپتامبر

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: آمریکایی ها می خواهند حداکثر تا تابستان سال آینده، چند پرونده منطقه ای از جمله پرونده سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال این کشور را بازتعریف کنند.

حادثه ۱۱ سپتامبر

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: آمریکایی ها می خواهند حداکثر تا تابستان سال آینده، چند پرونده منطقه ای از جمله پرونده سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال این کشور را بازتعریف کنند.

LATEST CONTENT

همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان

بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیس کلوز در یک فقره، فرانسه ۱۰۰ هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است.

نگرانی لندن از اظهارات ترامپ

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ اوکراین «ظرف ۲۴ ساعت» در صورت انتخاب مجدد، نگرانی‌های لندن را افزایش داد.

افزایش خشونت‌ها علیه پرستاران در فرانسه

هر روز به طور متوسط ۶۵ پرستار یا بهیار در فرانسه قربانی حملات فیزیکی یا کلامی می‌شوند. در شهرستان وانده در غرب فرانسه، یک مسئول برانکارد مقابل یک بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد.

فلسطینیان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند

فلسطینیان در برخی مناطق غزه حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند. با وجود اینکه تهیه آب و غذا برای ادامه زندگی دشوار است و سرپناهی وجود ندارد، اما شماری از مردم غزه می‌خواهند بر روی ویرانه‌های خانه خود زندگی کنند

Loading

حادثه ۱۱ سپتامبر

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

برنامه آمریکا برای بازتعریف پرونده سوریه

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: آمریکایی ها می خواهند حداکثر تا تابستان سال آینده، چند پرونده منطقه ای از جمله پرونده سوریه و ایجاد منطقه امن در شمال این کشور را بازتعریف کنند.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

همدستی فرانسه در نسل کشی فلسطینیان

بر اساس افشاگری دو رسانه مستقل به نام‌های مارساکتو و دیس کلوز در یک فقره، فرانسه ۱۰۰ هزار گلوله فشنگ مسلسل‌های سبک یوزی به اسرائیل ارسال کرده است.

نگرانی لندن از اظهارات ترامپ

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ اوکراین «ظرف ۲۴ ساعت» در صورت انتخاب مجدد، نگرانی‌های لندن را افزایش داد.

افزایش خشونت‌ها علیه پرستاران در فرانسه

هر روز به طور متوسط ۶۵ پرستار یا بهیار در فرانسه قربانی حملات فیزیکی یا کلامی می‌شوند. در شهرستان وانده در غرب فرانسه، یک مسئول برانکارد مقابل یک بیمارستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد.

فلسطینیان حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند

فلسطینیان در برخی مناطق غزه حاضر به ترک خانه‌های خود نیستند. با وجود اینکه تهیه آب و غذا برای ادامه زندگی دشوار است و سرپناهی وجود ندارد، اما شماری از مردم غزه می‌خواهند بر روی ویرانه‌های خانه خود زندگی کنند

Loading