توافق آمریکا – طالبان و منتفی شدن امارت اسلامی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: طالبان باید درک کند که راه‌حل سیاسی تنها مسیر روبه‌جلو است و احیای امارت اسلامی ممکن نیست.